İçeriğe geç

Anlaşmalı Boşanma

gaziantep boşanma avukatı ali tümbaş

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma en az 1 yıllık evlilik sürdüren eşlerin, birlikte mahkemeye başvurmasıyla ya da eşlerden birisinin diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmesi ile gerçekleşir.

Taraflar anlaşmalı boşanma kararı verdikten sonra boşanma kararı yanında başkaca konularda da uzlaşmak zorundadırlar. Uzlaştıkları konuları da bir protokol haline getirip imzalamaları gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma için evlilik süresi en önemli detaydır, nikah tarihinin üzerinden 1 yıl dolmadan gerçekleştirilemez.

Resmi nikah tarihinin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra eşler anlaşmalı boşanma yoluyla boşanma için başvuruda bulunabilir.

Eşlerin her ikisi de boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlarda mutabık olduğunu belirtmelidir.

Eşler duruşmada bulunarak boşanmayı kabul ettiğini ve protokol maddesindeki şartlarında mutabık olduğunu özellikle hakim karşısında belirtmelidir.

Anlaşmalı boşanma davasına iki tarafın katılmaması halinde duruşma yapılmayacaktır.

Tarafları temsil eden avukatları bulunsa dahi duruşmaya tarafların katılması şarttır.

 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Verildikten Kaç Gün Sonra Mahkeme Olur?

Tarafların boşanma protokolünü dilekçe ile mahkemeye sunmalarının ardından mahkeme tarafından taraflara duruşma gününü bildirir tebligat gönderilir.
Mahkemelerin yoğunluğu ve tebligat sürecine bağlı olması sebebiyle değişmekle birlikte anlaşmalı boşanma uzun sürmeyecektir.
Uygulama bazı durumlarda yalnızca birkaç gün sonra duruşma gerçekleştirilmekle beraber bazı durumlarda bu süreç birkaç ay sürebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Nereye Başvurulur?

Anlaşmalı boşanma davalarına bakmakla aile mahkemeleri görevlendirilmiştir. Boşanmaya karar veren eşlerin evliliklerini sürdürdükleri ikametgâh adreslerindeki, aile mahkemesine başvurulması gerekmektedir. Eğer bu bölgede aile mahkemesi bulunmuyorsa, asliye hukuk mahkemesi de aile mahkemesi sıfatı ile davayı yürütebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  • Anlaşmalı boşanma davası, taraflarca hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü dilekçeye eklenmek suretiyle yukarıdaki başlıkta belirtilen yer Aile Mahkemesi’ne sunulacak bir dilekçe ile açılır.

  • Davanın açılmasının akabinde mahkeme tarafından Tensipt Zaptı hazırlanır ve taraflara duruşma günü tebliğ edilir.

  • Davanın tek celsede ve en erken şekilde sonuçlanması için boşanma avukatı ile yapılacak başvuru neticesinde davanın açıldığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde duruşma günü alınabilmektedir.

  • Anlaşmalı boşanma davasında hazırlanacak dava dilekçesinde hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolüne atıf yapılmalı, tarafların bu protokol kapsamında anlaştığı ve bu şartlar dahilinde boşanmayı kabul ettikleri açıkça belirtilmelidir. Ayrıca evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ifade edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Süreci, Aşamaları Nasıl İşler?

Anlaşmalı boşanma prosedürü;

– İlk aşamada eşler boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlarda anlaşmalı,

– Aile mahkemesine anlaşmalı boşanma dava dilekçesi sunarak dava açmalı,

– Eşlerin imzalamış olduğu anlaşmalı boşanma protokolü, metni mahkemeye sunulmalı,

– Eşlerin duruşmaya katılarak protokol maddelerini kabul ettiğine dair beyan bildirmeli,

– Duruşma sonrasında gerekçeli kararın düzenlenmesi,

– Gerekçeli kararın taraflara tebliği,

– Karara itiraz yok ise kararın kesinleşmesi ve

– Kararın kesinleşmesi ile bağlı olduğu nüfusa bildirim ile sonuçlanmaktadır.

anlaşmalı boşanma süreci

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Ödenir Mi?

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanmanın hukuki sonuçlarına ilişkin herhangi bir uyuşmazlığa yer bırakmayacak şekilde uzlaşarak boşanmalarını ifade eder.

Taraflardan birinin nafaka talebinin bulunması halinde, anlaşmalı boşanma sözleşmesinde nafaka miktarına yer verilmesi gerekecektir.

Yoksulluk nafakası, boşanma ile taraflardan birinin yoksulluğa düşecek olması halinde talep edilen nafakadır. Eşlerden birinin anlaşmalı boşanma protokolünde yoksulluk talep etmemesi halinde daha sonrasında da dava açılarak yoksulluk nafakası talebinde bulunulamayacaktır.

İştirak nafakası ise, müşterek çocuğun var olması halinde ödenmesi talep edilen nafakadır. Anlaşmalı boşanma protokolünde iştirak nafakası talep edilmemiş ise, sonrasında çocuğun menfaati göz önünde bulundurulacağı için dava açılarak iştirak nafakası talep edilebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Yargıtay Kararları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davaları ile ilgili Yargıtay’ın verdiği değişik kararlar bulunuyor.

Bunlardan bazıları şunlardır;

  1. Anlaşmalı boşanma davasında boşanma iradesi: Hâkimin eşlerden birinin boşanma beyanını samimi bulmamasından dolayı, davanın reddinin uygun olduğu.
  2. Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönmesinin uygun olduğu kararı.
  3. Çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya dönmesinin uygun olduğu kararı.
  4. Tarafların anlaşmalı boşanma protokolüne ait beyanlarının alınmasının gerektiği.
    Boşanma hükmüne, anlaşma protokolünün de eklenmesinin gerektiği.

Özellikle avukatlar, anlaşmalı boşanma davalarının yürütülmesinde, Yargıtay kararlarını incelemelidir. Bu kararlar emsal teşkil edeceği için, davanın seyrine de etki edebilir.

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalıya Çevrilmesi Mümkün Müdür?

Çekişmeli boşanma davası devam ederken taraflar boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlarda anlaşmış ise anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunarak eşlerin anlaştığı bildiriminde bulunulabilir.

Aynı Gün Anlaşmalı Boşanma Olur Mu?

Anlaşmalı boşanma, yukarıda bahsedildiği üzere tarafların anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunması ve ardından mahkeme huzurunda protokolde yer aldığı şekilde boşanmak istediklerini beyan etmeleri ile mümkündür.

Anlaşmalı boşanmada her ne kadar tek celsede boşanma söz konusu olsa da uygulamada davanın açıldığı gün duruşma gerçekleştirilmemektedir. Mahkemelerin yoğunluğu ve taraflara duruşma gününü bildirir tebligatın gönderilmesi mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir.

Noterde Boşanma Protokolü Hazırlanır Mı?

Boşanma protokolünün noterde hazırlanması şartı bulunmamaktadır.

Protokolün hukuka uygun bir şekilde hazırlanması ve mahkemeye ıslak imzalı olarak sunulması yeterlidir.

Boşanma Avukatı huzurunda protokolün hazırlanması haklarınız yönünden önem arz etmektedir.

Sonuç

Anlaşmalı boşanma ile boşanmak isteyen eşler, yukarıda açıkladığımız hususlara uyarak bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamalıdır. Hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünün hakimce tamamen onaylanması yahut hakimin anlaşmalı boşanma protokolünde yaptığı değişikliklerin taraflarca kabul edilmesi ile boşanma davası istenen sonuç olan boşanma ile sonlanır.

Anlaşmalı boşanma davası sonunda verilen karar, hakimin onayından geçen anlaşmalı boşanma protokolündeki düzenlemeleri kolay anlaşılır bir biçimde, daha açık bir ifade ile, eşlerin hak ve yükümlülüklerini detaylandırarak belirtmelidir ki anlaşmalı boşanma protokolü ile açılan anlaşmalı boşanma davasının sonucunda istenen sonuçlar elde edilebilmiş olsun.

Youtube Kanalımızda Bu Hafta

Videoyu oynat
Videoyu oynat
Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?