İçeriğe geç

Gaziantep Boşanma Avukatı

GAZİANTEP Boşanma Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler

Boşanma Avukatları

Gaziantep’de en iyi boşanma avukatı olarak aile hukuku ve boşanma alanında Gaziantep şehrinde boşanma konusunda uzman avukatlar kastedilir.

En iyi ve uzman avukat kendisini teorik ve pratik olarak geliştirmek ile o konuda uzmanlaşmış olur. Gaziantep Mahkemeleri, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay ve diğer yüksek mahkemelerin son kararlarının takip edilmesi ve mesleki eğitimlere katılmak gerekmektedir.

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren Ali Tümbaş Avukatlık ve Arabulucuk Ofisi; en iyi boşanma avukatı kadrosu ile anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarına yönelik, boşanma avukatı olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere her türlü konuda avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık vermektedir.

Boşanma avukatı ekibimiz deyim yerindeyse en iyi boşanma avukatı ekibi olarak, boşanma hukuku konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Boşanma, evliliğin kanuni şartların oluşması ile sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Avukatlık ofisimiz ekibimiz ile boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Ali Tümbaş Avukatlık ve Arabulucuk Ofisi Gaziantep’te en iyi boşanma avukatı sorusuna verilecek yanıt; müvekkilerinin sorunların doğru ve eksiksiz olarak tespit eden, gerek dava öncesi gerekse dava sırasında sürekli müvekkili ile yargı sürecinde görüşmelerde bulunan, bilgi ve tecrübesini sürekli artırarak bunu davasını yansıtan avukat meslektaşlar Gaziantep’de en iyi boşanma avukatıdır.

Boşanma avukatlarımız, evlilik öncesinde veya evlilik devam ederken evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması konusunda öncelikle imza öncesi eşlerin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

Gaziantep Boşanma Avukatı

Aile hukuku medeni hukuk içerisinde yer alan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalının en önemli ayağı ise konunun uzmanı olan bir boşanma avukatı ile çalışmaktır. Aile ve Boşanma Davaları nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka, velayet gibi birçok konuyu kapsamaktadır. İyi bir boşanma avukatı; birazdan aşağıda maddeler halinde bahsedeceğimiz konulara hakim ve sorulara cevap verebilecek düzeyde tecrübeli olmalıdır.

BOŞANMA HUSUSUNDA SIKÇA KARŞILAŞILANLAR

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Taraflardan birisi ya da her ikisi boşanmak istiyor ise durumlarına göre boşanma davası türlerinden birisi ile boşanma davası açılacaktır. Öncelikle tarafların anlaşmalı boşanma davası ile mi yoksa çekişmeli boşanma davası ile mi boşanacağı tespit edilmelidir. Taraflardan her ikisi de boşanmak istiyor ve boşanmanın diğer unsurlarında da anlaşmışlar ise anlaşmalı boşanma yolu ile boşanacaktır.

Ancak taraflardan yalnızca birisi boşanmak istiyor ya da her ikisi de boşanmak istiyor ama boşanmanın diğer unsurlarında uyuşmazlık bulunuyor ise çekişmeli boşanma davası yolu ile boşanma davası açılacaktır. Çekişmeli boşanma davası türüne göre dava açmaya karar veren eş, boşanma sebeplerini dayandırdığı iddialarını ve iddialarını ispatlayacak delilleri ile birlikte dava dilekçesi hazırlamalıdır. Uzman bir boşanma avukatından yardım almalıdır. Alelade ya da hukuki bilgisi olmayan bir kişinin açmış olduğu dava, hukuki kayba ya da ileride geri dönülmez hukuki kayba yol açacaktır.

Taraflardan birisi ya da her ikisi boşanmak istiyor ise durumlarına göre boşanma davası türlerinden birisi ile boşanma davası açılacaktır. Öncelikle tarafların anlaşmalı boşanma davası ile mi yoksa çekişmeli boşanma davası ile mi boşanacağı tespit edilmelidir. Taraflardan her ikisi de boşanmak istiyor ve boşanmanın diğer unsurlarında da anlaşmışlar ise anlaşmalı boşanma yolu ile boşanacaktır.

Ancak taraflardan yalnızca birisi boşanmak istiyor ya da her ikisi de boşanmak istiyor ama boşanmanın diğer unsurlarında uyuşmazlık bulunuyor ise çekişmeli boşanma davası yolu ile boşanma davası açılacaktır. Çekişmeli boşanma davası türüne göre dava açmaya karar veren eş, boşanma sebeplerini dayandırdığı iddialarını ve iddialarını ispatlayacak delilleri ile birlikte dava dilekçesi hazırlamalıdır. Uzman bir boşanma avukatından yardım almalıdır. Alelade ya da hukuki bilgisi olmayan bir kişinin açmış olduğu dava, hukuki kayba ya da ileride geri dönülmez hukuki kayba yol açacaktır.

Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?


Boşanma davası, taraflar açısından psikolojik olarak yıpratıcı bir süreç olabilmektedir. Çekişmeli boşanma davası, 1 ya da 1,5 yıl kadar sürebilmektedir. Boşanma davasında öncelikle davacının dava dilekçesi davalıya gönderilmektedir. Davalı, cevap dilekçesi yazacak, cevap dilekçesi davacıya gönderilecektir. Sonra sırasıyla cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi olarak dilekçeler aşaması tamamlanacaktır. Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra mahkeme tarafında duruşma günü tayin edilecektir.

İlk duruşma ön inceleme duruşması olacaktır. Ön inceleme duruşmasında tarafların iddia, beyan ve savunmaları tespit edilecek, uzlaşma durumunun olup olmadığı taraflara sorulacaktır. Taraflar delillerini sunmamış ve tanıklarını bildirmemiş ise tanık ve delil bildirimi için her iki tarafa da süre verilecektir. Ön inceleme aşamasından sonra tahkikat aşamasına geçilecek ve delillerin mahkemeye celbi ile tanıkların dinlenmesi gerçekleşecektir. Delillerin toplanmasından sonra hakim, dosya hakkında karara varacaktır.

Boşanma Avukatı Uzmanlığı Var mıdır?

Aile hukuku medeni hukuk içerisinde yer alan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalının en önemli ayağı ise konunun uzmanı olan bir boşanma avukatı ile çalışmaktır. Aile ve Boşanma Davaları nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka, velayet gibi birçok konuyu kapsamaktadır. İyi bir boşanma avukatı; birazdan aşağıda maddeler halinde bahsedeceğimiz konulara hakim ve sorulara cevap verebilecek düzeyde tecrübeli olmalıdır.

Bir boşanma avukatı mı arıyorsunuz?

Ofisimiz boşanma davasına bakan avukatlar bakımından yeterli tecrübe ve uzmanlığa sahiptir. Müvekkillerin memnuniyeti ve mahremiyeti her zaman ön plandadır. Davalar titizlikle takip edilir ve sonuçlandırılır.

Boşanma Avukatı

Uzun bir süredir, ülkemizde, boşanma davalarının sayısında çok ciddi artış yaşanmaktadır. Pandemi döneminde bu artışın çok daha fazla olduğu görülmüştür. Gerek özel sebepler, gerekse evli çiftlerin birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri boşanma davalarında ana etken olarak göze çarpmaktadır. Boşanma davalarında çiftler, süreci kolaylıkla yönetebilme ve bir hak kaybına uğramama adına uzman bir boşanma avukatı ile çalışmak istemektedirler.

Toplumun temel yapı taşı ailedir. Hukuk sistemimiz, medeni kanun ile aile kavramına ve ailenin korunmasına çok önem vermektedir. Boşanma davalarında önemli olan; sürecin sadece bir boşanma davası açma ya da boşanma ile sonuçlandırma olmadığı çok açık ve nettir. İşte bu nedenle aile ve boşanma davalarında süreç çok önemlidir. Boşanma avukatı yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Olayla ilgili araştırmayı çok iyi yapmalı ve haklarınızı en iyi şekilde gözetecek şekilde bir plan çıkarmalıdır. Avukatınız sizin için en iyi hukuki yolu seçmelidir.

Ali Tümbaş Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi Hukuk ve Danışmanlık Ofisinde boşanma davaları; avukatımız Ali Tümbaş yönetiminde, titizlikle takip edilmektedir. Avukatımızın yazmış olduğu “Boşanma Davaları Başvuru Kitabı” kendi meslektaşları arasında dahi bir başvuru kitabı haline gelmiştir. Avukatımızın yine aile ve boşanma davaları ile ilgili çekmiş olduğu videolar youtube kanalımızda yayınlanmaktadır.

 

Aile Hukukuna İlişkin Davalar Nelerdir?

Aile hukuku, medeni hukuk içinde yer almaktadır. Bu hukuk alanının odak noktası Aile kavramıdır. Aile hukukuna ilişkin davalar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

 • Ailenin kuruluşunun temeli olan nişanlanma,
 • Evlenme koşulları ve hükümleri,
 • Boşanmanın şartları,
  Boşanmanın sonucuna bağlı olan maddi ve manevi tazminat, nafaka,
 • Tarafların müşterek çocuklarının akıbetini ilgilendiren velayet ve iştirak nafakası,
 • Mal rejimine ilişkin davalar. Eşlerin evlenme öncesi ve sonrası edindikleri malvarlıkları. Bu malvarlıklarının paylaşılması konusu,
 • Evlilik birlikteliğinin sürdüğü ve ortak hayatın maddi anlamda merkezi olan aile konutu,
 • Taraflar arasındaki nesebe ve çocukların temsiline dair soy bağı davaları,
 • Evlat edinme,
 • Velayet, vesayet,
 • ayyımlık ve yasal danışmanlık davaları,
 • Yabancı mahkemelerin aile hukukuna dair verdikleri kararın tanıma ve tenfizi,
 • Aile hukukunun ilgi alanı içindedir.

Boşanma Avukatı Olarak Baktığımız Davalar Nelerdir?

Boşanma avukatı olarak, müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmekteyiz. Bu anlamda aşağıdaki davalarda uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

 1. Anlaşmalı boşanma davaları,
 2. Çekişmeli boşanma davaları,
 3. Boşanma davaları,
  Evlilik Sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri,
 4. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması,
 5. Yoksulluk ve iştirak nafakaları,
 6. Maddi ve manevi tazminat talepleri,
 7. Evliliğin iptali davaları,
 8. Yabancı Mahkemelerden verilen kararların tanıma ve tenfizi,
 9. Tedbir kararları. (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında),
  İddet (Bekleme) süresinin kaldırılması,
 10. Velayetin değiştirilmesi,
 11. Anlaşmalı boşanma davası,
 12. Babalık davası,
 13. Soybağı davası,
 14. Mal rejimi davaları

Hamileyken Boşanma Davası Açabilir miyim?

Kadın hamile iken boşanma davası açmasında herhangi bir engel yoktur, hamile iken boşanma davası açabilir. Hamile olan kişi hem çekişmeli boşanma ile hem de anlaşmalı boşanma ile boşanabilecektir. Taraflar arasındaki evlilik 1 yılı doldurmuş ise anlaşmalı boşanma ile boşanmaları mümkündür. Uygulamada en çok sorulan sorulardan birisi de hamileyken boşanmanın nasıl olacağı, çocuğun velayetinin kime ve ne zaman verileceği, çocuk adına nafaka bağlanıp bağlanmayacağıdır.

Hamileyken boşanma davası açılabilir. Hamile olan kişinin herhangi bir yerden geliri bulunmuyor ise boşanma davasını açarken dava süresince tedbir, dava bitiminde ise yoksulluk nafakası olarak devam etmesi yönünde talepte bulunabilir. Bunun yanında çekişmeli boşanma davalarının süresi de dikkate alınarak çocuğun doğumu ile birlikte çocuk adına tedbir, dava sonrasında da iştirak olarak devamı adına talepte bulunulabilir. Boşanma davası devam ederken talep dilekçesi ile nafakaya ilişkin ara karar kurulması talep edilebilecektir.

Velayet hususu da önemli bir konudur. Doğum sonrasında çocuğun bakımı, gözetimi ve süt isteği de göz önünde bulundurularak çocuğun velayeti anneye verilecektir. Yeni doğan çocuk anne bakımına muhtaç bir durumdadır.

Boşanma Davasında Velayetin Belirlenmesi

Tarafların müşterek çocukları var ise mahkeme devam ederken geçici, mahkemenin sonuçlanması sonrası tamamıyla vekaleti ebeveynlerden birisine vermektedir. Velayet hakkı verilmeyen ebeveyn ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulacaktır.

Çocuklar 6-7 yaşına kadar olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe anne bakımına ve gözetimine muhtaç olduğundan velayet hakkı anneye verilmektedir. Ancak yine de mahkeme, velayet uyuşmazlığı olan durumlarda dosyaya uzman bir pedagog ataması yaparak rapor hazırlanmasını isteyecektir. Uzman anne, baba ve çocuk ile konuşarak çocuğun bakım ve gözetimi açısından hangi ebeveynde kalması gerektiğine dair görüş hazırlamaktadır. Mahkeme velayet konusunda çocuğun menfaatine göre karar vermektedir.

Güncel Yazılarımız

Aile hukukuna ilişkin günlük haber, makale ve Yargıtay kararlarını buradan takip edebilirsiniz.

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?