İçeriğe geç

Gaziantep Ceza Avukatı

ceza Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler


Ceza Hukuku sonuçları itibariyle baktığı suç dalları itibariyle çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Soruşturma ve kovuşturma neticesinde hapis cezası ile cezalandırılma sonucunu doğurabileceğinden, bir ağır ceza avukatı ile çalışmak her zaman yararınıza olacaktır.

Bu bölümde ağır ceza avukatının baktığı davalar, ceza davalarında süreç, ağır ceza avukat seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve en iyi ağır ceza avukatı olan ofisimiz kurucu avukatlarından Avukat Ali Tümbaş size yön gösterecektir.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar; Türkiye’de / Gaziantep’de yasal olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma olmadığı için ceza avukatı ayrım tanımlaması olmaz. Ancak halk arasında ceza davalarına giren avukatlara bu nitelendirme yapılabilmektedir. Halk tarafından net şekilde anlaşılması için ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı nitelendirmesi yapılabilmektedir. Ceza avukatı olarak nitelendiren avukatlar ise kişi özgürlüğü ve mağdur hakları açısından ilgilendirebilecek davaların sorunlarıyla uğraşır. Toplum açısından da hassas kabul edilen konular ceza avukatının baktığı davalar adıyla nitelendirirler. Her avukatın yaptığı gibi bu davalarda savunmayı mahkemeye iletirler.

Avukat bir serbest meslek mensubudur. Avukatın yaptığı iş bir kamu hizmetidir. Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanununda yer almaktadır. Bu kanun kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma bulunmadığı gibi “ceza avukatı” ya da “ağır ceza avukatı” şeklinde alanlar bulunmaktadır. İnternet üzerinden “Gaziantep ceza avukatı” veya “Gaziantep ağır ceza avukatı” olarak çıkan internet siteleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kanunda ceza avukatı şeklinde bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Ceza davalarına giren avukatların kendini ceza avukatı olarak takdim etmesi dahi hukuka aykırıdır. Fakat halk arasında ceza davalarına giren avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir.

Savunduğu kişiler arasında menfaat ilişkisini doğru bir şekilde kurmakla yükümlü olan ceza avukatları davanın seyri açısından halk dilinde hayat kurtarıcı bir role sahiptir. Ceza davası en doğru şekilde sonuçlanana kadar davayı takip etmek ve her türlü yasal hakların savunucusu olmak ceza avukatının en önemli görevidir.

Kişilerin özgürlüğünü ilgilendiren bir alan olduğu için detayları oldukça fazla olan ceza avukatlığı şüphelileri veya sanıkları savunmak amacıyla görev yapar. Savunma sırasında müdafi şeklinde adlandırılan avukatlar, şüpheli veya sanığın kişisel haklarını korumak ve temsil etmek için faaliyet gösterir.

İyi Bir Ceza Avukatı Nasıl Olmalıdır?

Bugüne değin görülen başarılı davalarda avukatlık görevini üstlenmiş olan ceza avukatlarının en belirgin özelliği süreci etkili bir şekilde analiz etmiş olmak ve analizleri sonucunda en doğru adımları atmış olmalarıdır.

Bu durumun sağlanması ise ancak dava sürecine olabildiğince müdahil olmaktan geçer. Bir ceza avukatı dava süreçleri ile ne kadar yakından ilgili ise dava sonucuna etki etme ihtimali de o kadar artacaktır.

Dava süreçleri ile ilgili olmanın yanısıra, tecrübe ve bilgi de dava sonucuna etki eden en önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Ceza Avukatları Duruşmada Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir mi?

Avukat, sanığın yalnızca hukuki temsilcisidir. Savunmanın sadece hukuki boyutuyla ilgili müvekkilini mahkeme nezdinde savunur. Yoksa savunduğu kişinin yerine geçip olayı anlatamaz. Yargılanan şahıs olaya dair bilgi ve görgüsünü kendisi anlatacaktır.

Ceza muhakemesi, yaşanmış bir olayın mahkemede deliller vasıtasıyla yeniden canlandırılması faaliyetidir. Doğal olarak yaşanmış bir olayın nasıl gerçekleştiğini ancak o olayın parçası olan şahıslar bilebilir.

Ceza avukatları, sanığı temsilen delil sunabilir, sunulan delilleri değerlendirebilir, gerekli itirazları yapabilir; tanık, müşteki ve yargılama makamı dışında olup yargılamaya katılan diğer kişilere olayı aydınlatmak ve müvekkilini savunmak için sorular sorabilir.

 

Ceza Davalarında Süreç Nasıl İşler?

Ağır Ceza davaları sonuçları itibari ile titiz bir şekilde takip edilmesi gereken davalardır. Res’en araştırma ilkesi gereğince suçun ortaya çıkarılmasında adli makamlar araştırmalarını talebe bağlı olmaksızın yapmaktadırlar. Bu ise müşteki, şüpheli veya sanığın süreçte etkin olmasına engel bir durum değildir.

Ofisimiz ağır ceza avukatları bu süreçte müvekkilin lehine olabilecek hususlarda soruşturma ve kovuşturmalara etkin olarak dâhil olmaktadırlar. Zira şüpheli veya sanığın cezalandırılmasında haksız tahrik, meşru müdafaa, suçun manevi unsuru (kast, taksir), maddi unsuru, kastın yoğunluğu, takdiri indirim nedeni, etkin pişmanlık, cezanın alt ve üst unsuru dikkate alınan hususlardır.

İlk derece mahkemesinin sanığı cezalandırılmasından sonra ise gerekli itiraz ve temyizlerin yapılması hayati bir konudur. Bu aşamada sürelerin kaçırılması halinde sanık hakkında ceza kesinleşir ve cezanın infazına başlanır.

Ceza Avukatının Dosyayı İncelemesi İçin Vekaletname Gerekir Mi?

Ceza dosyası incelemesi için vekaletname soruşturma veya kovuşturma aşamalarında gerekliliği olmaz. Yani hakkında suç işlediği yönünde yeterli şüpheye ulaşılmış kişi için avukatı müvekkilinin haklarının korunmasına yardım edecek vekâletnameye ihtiyaç duymaz.

Ancak soruşturma evresinde ilgili dosyasında gizlilik kararının bulunursa avukatın dosya incelemesi de kısıtlamaya gidebilir. Dosyanın nüshası alınacağı zaman vekaletnameye ihtiyacı ortaya çıkar. Bu düzenlemeler suç işlediği inanılan kişi için olumlu bir durumdur.

Çünkü hukuk kuralları içerisinde suçlamayla karşılaşan kişinin suçu işlediğine dair kesin yargıya varılmaması adının lekelenmemesi için yapılır.

Ceza Avukatının Dava Sonucuna Etkisi Olur mu?

Ceza avukatı tarafından yürütülecek etkili bir soruşturma ve kovuşturma süreci dava sonucunu doğrudan etkileyebilir.

Beraat kararının alınması veya beraat ihtimali yok olsa dahi en düşük ceza ile davanın sonuçlanması, iyi bir ceza avukatının etkili çalışmasının neticesinde ortaya çıkabilmektedir.

Ağır Ceza Avukatı ve Suç Kavramı

Suç kavramı doğrudan toplumun kültürel, ekonomik ve siyasal yapısıyla da ilintili olduğundan avukat toplumu çeşitli yönleriyle görebilen bir sosyolog gibidir. Her suç toplumun ne yönde bir sorunla karşı karşıya olduğunun habercisidir. Ekonomik sorunların arttığı dönemlerde hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi suçların artması bunun en büyük örneğidir.

Toplumda ceza avukatının suçluları savunduğu şeklinde genel bir yanılsama vardır. Halbuki avukat, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun kendisine verdiği yetkiye dayanarak savunmanın sadece hukuki yönüyle ilgilidir. Avukat şüpheli veya sanıkla özdeşleştiği yönünde kanaatlerin oluşmasına neden olacak davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Ceza avukatları, hukukunun en çekişmeli en sorunlu alanında mesleki faaliyet icra etmektedir. Özellikle toplum yargılamadaki rolü nedeniyle avukatı taraflarla özdeşleştirdiğinden, avukat, ceza avukatı veya ağır ceza avukatı, görevini ifa ederken avukatlık meslek etik kurallarına dikkat etmelidir.

Gaziantep’in en iyi ceza avukatı ile özellikle ceza hukuku alanında Gaziantep ilinde uzman avukatlar kastedilir. Hukukun bir alanında uzmanlaşmak için o konu üzerinde uzunca bir süre çalışmak gerekir. İyi ve uzman bir avukat kendisini hem teorik olarak hem de pratik olarak geliştirmek ile o konuda uzmanlaşmış olur. Gaziantep Mahkemeleri, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay ve diğer yüksek mahkemelerin son kararlarının takip edilmesi ve mesleki eğitimlere katılmak gerekmektedir.

Gaziantep ceza avukatı kadrosu ile ceza davalarına ilişkin tüm davalara yönelik, avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık vermektedir. Ceza avukatı ekibimiz deyim yerindeyse en iyi ceza avukatı ekibi olarak, ceza hukuku konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Avukatlık ofisimiz ekibimiz ile ceza davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine ceza hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep Asliye Ceza Mahkemeleri, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemeleri, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri başta olmak üzere Gaziantep ve Nizip, Karkamış, Yavuzeli, Araban, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil, Nurdağı, Islahiye ile Kahramanmaraş, Kilis bölgelerinde Ali Tümbaş Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi Hizmet vermektedir.

Gaziantep Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatı; asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi görev alanına giren tüm davalara bakan avukattır. Bir sonraki başlıkta ağır ceza avukatı tarafından bakılacak davalar yazılacağı için burada sadece asliye ceza mahkemesi görev alanına giren davalar sayılacaktır.

 • Göçmen kaçakçılığı
 • İntihara yönlendirme
 • Taksirle öldürme
 • Kasten yaralama
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
 • Taksirle yaralama
 • İnsan üzerinde deney
 • Organ veya doku ticareti
 • Eziyet
 • Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme.
 • Kısırlaştırma
 • Cinsel taciz
 • Tehdit
 • Şantaj
 • Cebir
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 • Konut dokunulmazlığının ihlali
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • Haberleşmenin engellenmesi
 • Hakaret
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
 • Hırsızlık
 • Mala zarar verme
 • Hakkı olmayan yere tecavüz
 • Güveni kötüye kullanma
 • Bedelsiz senedi kullanma
 • Dolandırıcılık
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 • Çevrenin kasten kirletilmesi
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
 • Mühürde sahtecilik
 • Mühür bozma
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Özel belgede sahtecilik
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması
 • Suçu ve suçluyu övme
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
 • Hayasızca hareketler
 • Müstehcenlik
 • Fuhuş
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Edimin ifasına fesat karıştırma
 • Bilişim sistemine girme
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • Görevi kötüye kullanma
 • Görevi yaptırmamak için direnme
 • İftira
 • Suç üstlenme
 • Suç uydurma
 • Yalan tanıklık
 • Suçu bildirmeme
 • Cumhurbaşkanına hakaret

Ceza Avukatı Nedir?

Ali Tümbaş Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi dinamik ve tecrübeli ceza avukatı kadrosu ile Gaziantep ilinde ceza davalarında, ceza yargılamasının soruşturma aşamasından(karakol, jandarma, emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliği aşamasında) ve kovuşturma aşamasında(asliye ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, ağır ceza mahkemesi) müvekkillerine gerek şikayetçi gerekse şüpheli/sanık olarak yargılama sürecince etkin, verimli ve maksimum düzeyde yasal haklarının ön planda olduğu, ceza avukatları ile hizmet sunmaktadır.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep Asliye Ceza Mahkemeleri, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemeleri, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri başta olmak üzere Gaziantep ve Nizip, Karkamış, Yavuzeli, Araban, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil, Nurdağı, Islahiye ile Kahramanmaraş, Kilis, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye ve diğer illerde görülmekte olan ceza davaları ve ceza soruşturmalarında Ali Tümbaş Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi müvekkillerine hukuki yardım sunmaktadır.

Ceza Yargılamasında Avukat Gerekli Midir ?

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi kanuna göre sanık/şüpheli ve müşteki/mağdurun avukatı olması zorunlu değildir. Ancak Ceza Muhakemesi Kanununa göre zorunlu hallerde mağdur ve sanık/şüpheliye zorunlu müdafii/vekil(avukat) atanmaktadır.

Ceza yargılamasında sanık/şüpheli ve müşteki/mağdurun avukatı olması zorunlu olmasa da Ali Tümbaş Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi olarak bir ceza yargılamasında gerek sanık/şüpheli ve müşteki/mağdurun muhakkak bir ceza avukatından hukuki destek alması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu düşüncemiz yıllar içerisinde ceza yargılamalarında aslında haklı iken haksız konuma düşen insanların arttığını görerek de pekişmiştir. Örnek vermek gerekirse Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan Cinayet yargılaması esnasında kızına köy yerinde tecavüz edilen bir babanın duruşma esnasında kızına tecavüz edilmesine duyduğu öfke nedeniyle adam öldürmesine rağmen kulaktan duyma bilgiler ile “aşiretimizin namusunu temizledim” diyerek kendisini yanlış ifade ettiği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştır. Ancak kızına yapılanların etkisinde kaldığını iyi ifade etmiş olsaydı cezasında hatırı sayılır bir haksız tahrik indirimi yapılması gerekirdi.

Aynı durum mağdur için de geçerli olup kendisini yanlış ifade eden mağdurların anlatımı nedeniyle gerçekten suç işleyen faillerin elleri kolları serbest dışarıda dolaştığını sıklıkla ifade eden ikinci defa mağdur olan insan çoğunluktadır.

Ceza Yargılamalarının Amacı Nedir ?

Kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.

Kimler Türk Ceza Kanuna Göre Cezalandırılır ?

Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmadan suç işleyen her gerçek ve tüzel kişi cezalandırılır.

Türk Ceza Kanunu ve Diğer Özel Ceza İçeren Kanunlarda Yer Alan Sıklıkla Karşılaşılan Suç Türleri


ULUSLARARASI SUÇLAR GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI (TCK m.79)
İNSAN TİCARETİ (TCK m.80)

KİŞİLERE VE HAYATA KARŞI SUÇLAR

 1. KASTEN ÖLDÜRME (TCK m.81)
 2. KASTEN ÖLDÜRMENİN NİTELİKLİ HALLERİ (TCK m.82)
 3. Suçun Tasarlanarak İşlenmesi
 4. Suçun Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek İşlenmesi
 5. Suçun, Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle İşlenmesi
 6. Suçun Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi
 7. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi
 8. Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı Öldürme
 9. Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme
 10. Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla
 11. Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Öldürme
 12. Kan Gütme Saikiyle Öldürme
 13. Töre Saikiyle Öldürme
  KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ (TCK m.83)
 14. İNTİHARA YÖNLENDİRME (TCK m.84)
  TAKSİRLE
 15. ÖLDÜRME (TCK m.85)

NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA(TCK m.87)

 1. Kasten Yaralamanın MağdurunDuyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Neden Olması
 2. Kasten Yaralamanın Mağdurun Konuşmasında Sürekli Zorluğa Neden Olması
 3. Kasten Yaralamanın Mağdurun Yüzünde Sabit İze Neden Olması
 4. Kasten Yaralamanın Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden Olması
 5. Kasten Yaralamanın Mağdurun Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Neden Olması
 6. Kasten Yaralamanın Mağdurun İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması
 7. Kasten Yaralamanın Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Yitirilmesine Neden Olması
 8. Kasten Yaralamanın Mağdurun Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolmasına Neden Olması
 9. Kasten Yaralamanın Mağdurun Yüzünün Sürekli Değişikliğine Neden Olması
 10. Kasten Yaralamanın Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesine Neden Olması
 11. Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi (TCK m.87/4)

VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR

KASTEN YARALAMA (TCK m.86–87)
DAHA FAZLA CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ (TCK m.86/2)

 • Kasten Yaralamanın Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı
 • Kasten Yaralamanın Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi
 • Kasten Yaralamanın Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi
 • Kasten Yaralamanın Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi
 • Kasten Yaralamanın Silahla İşlenmesi
 • Canavarca hisle işlenmesi

TAKSİRLE YARALAMA (TCK m.89)
İNSAN ÜZERİNDE DENEY (TCK m.90)
ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ (TCK m.91)

İŞKENCE VE EZİYET

İŞKENCE (TCK m.94)
EZİYET (TCK m.96)
KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ

TERK (TCK m.97)
YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (TCK m.98)
ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA

ÇOCUK DÜŞÜRTME (TCK m.99)
ÇOCUK DÜŞÜRME (TCK m.100)

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR

CİNSEL SALDIRI (TCK m.102)
BASİT CİNSEL SALDIRI (TCK M.102/1 – BİRİNCİ CÜMLE)
SARKINTILIK SURETİYLE CİNSEL SALDIRI (HAFİF CİNSEL SALDIRI) – (TCK M.102/1 – İKİNCİ CÜMLE)
NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI (TCK M.102/2)
Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye KarşıSuçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi
Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından
Suçun Silâhla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte
Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi
Suç Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü (TCK m.102/5)
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (TCK m.103)
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ (TCK m.104)
CİNSEL TACİZ (TCK m.105)

HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR

 1. TEHDİT (TCK m.106)
 2. ŞANTAJ (TCK m.107)
 3. CEBİR (TCK m.108)
 4. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (TCK m.109)
 5. KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ (TCK m.116
 6. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ (TCK m.117
 7. AYIRIMCILIK VE NEFRET (TCK m.122)
 8. KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA (TCK m.123)
 9. HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ (TCK m.124)

ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR

 1. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL (TCK m.132
 2. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI (TCK m.133)
 3. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL (TCK m.134)
 4. KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ (TCK m.135)
 5. VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME (TCK m.136)
 6. VERİLERİ YOK ETMEME (TCK m.138)

MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR


 • HIRSIZLIK (TCK m.141–147)
 • NİTELİKLİ HIRSIZLIK (TCK m.142)
 • Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan ya da Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi (m.142/1 a)
 • Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi
 • Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi
 • Hırsızlık Suçunun Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi
 • Hırsızlık Suçunun Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde veya Bunların Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–c
 • Hırsızlık Suçunun Bir Afet veya Genel Bir Felâketin Meydana Getirebileceği Zararları Önlemek veya Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–d
 • Hırsızlık Suçunun Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–e
 • Hırsızlık Suçunun Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından veya Ölmesinden Yararlanarak İşlenmesi (TCK m.142/2–a)
 • Hırsızlık Suçunun Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle ya da Özel Beceriyle İşlenmesi (TCK m.142/2–b)
 • Hırsızlık Suçunun Doğal Bir Afetin veya Sosyal Olayların Meydana Getirdiği Korku veya Kargaşadan Yararlanarak İşlenmesi (TCK m.142/2–c)
 • Hırsızlık Suçunun Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da Diğer Bir Aletle Kilit Açmak veya Kilitlenmesini Engellemek Suretiyle İşlenmesi (TCK m.142/2–d)
 • Hırsızlık Suçunun Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK m.142/2–e)
 • Hırsızlık Suçunun Tanınmamak İçin Tedbir Alarak veya Yetkisi Olmadığı Hâlde Resmî Sıfat Takınarak İşlenmesi (TCK m.142/2–f)
 • Hırsızlık Suçunun Büyük veya Küçük Baş Hayvan Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/2–g)
 • Hırsızlık Suçunun Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/2–h)
 • Hırsızlık Suçunun, Sıvı veya Gaz Hâlindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi
 • Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması
 • HIRSIZLIK SUÇUNUN GECELEYİN İŞLENMESİ (TCK M.143)
 • HIRSIZLIK SUÇUNDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER (TCK M.144)
 • Hırsızlık Suçunun Paydaş veya Elbirliği ile Malik Olunan Mal Üzerinde İşlenmesi
 • Hırsızlık Suçunun Bir Hukukî İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi

MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI (TCK m.145)
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( TCK m.146)
ZORUNLULUK HALİ (TCK m.147)
YAĞMA (TCK m.148)
NİTELİKLİ YAĞMA (TCK m.149/1)
Yağma Suçunun Silâhla İşlenmesi
Yağma Suçunun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle İşlenmesi
Yağma Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi
Yağma Suçunun Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde
Yağma Suçunun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi
Yağma Suçunun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi
Yağma Suçunun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi
Yağma Suçunun Gece Vaktinde İşlenmesi

MALA ZARAR VERME (TCK m.151
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (TCK m.154)
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK m.155)
BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA (TCK m.156)
DOLANDIRICILIK (TCK m.157)
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( TCK n.158)
Suçun Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle
Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi
Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi
Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi
Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi
Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi
Suçun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi
Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi
Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi
Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi
Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla
Suçun Failin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi
Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte – Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 731
KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF (TCK m.160)
KARŞILIKSIZ YARARLANMA (TCK m.163)
SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ (TCK m.165)

GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR

 • TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA (TCK m.179)

 • TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA (TCK m.180)

KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR

 1. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ (TCK m.188
 2. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA (TCK m.190)
 3. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK (TCK m.191)

KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m.204)
RESMÎ BELGEYİ (TCK m.205) VEYA ÖZEL BELGEYİ (TCK m.208) BOZMAK, YOK ETMEK VEYA
RESMİ BİR BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMAK (TCK m.206)
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m.207)

GENEL AHLÂKA KARŞI SUÇLAR

 • MÜSTEHCENLİK (TCK m.226 )
 • FUHUŞ (TCK m.227)
 • AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
 • BİRDEN ÇOK EVLİLİK, HİLELİ EVLENME, DİNSEL TÖREN (TCK m.230)
 • KÖTÜ MUAMELE (TCK m.232)
 • EKONOMİ, SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
 • İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA (TCK m.235)
 • TEFECİLİK (TCK m.241)

BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR

 1. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU (TCK m.243)
 2. SİSTEMİ ENGELLEMEK,
 3. OZMAK, VERİLERİ YOK ETMEK VEYA DEĞİŞTİRMEK (TCK m.244)
 4. BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
 5. UÇU (TCK m.245)
  YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLAR (TCK m. 245/A)

KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR

 • ZİMMET (TCK m.247)
 • İRTİKAP (TCK m.250
 • RÜŞVET (TCK m.252)
 • GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK m.257)
 • GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME (TCK m.265)
 • ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
 • İFTİRA (TCK m.267)
  SUÇ UYDURMA (TCK m.271)
 • YALAN YERE YEMİN (TCK m.275)
 • SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU (TCK m.282)

Güncel Yazılarımız

Aile hukukuna ilişkin günlük haber, makale ve Yargıtay kararlarını buradan takip edebilirsiniz.

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?