İçeriğe geç

Boşanmadan Önce Satılan Ev Araba Mallar – Yargıtay Kararları

Boşanmadan Önce Satılan Ev Araba ve Mallar

Çiftlerin evlilik tarihi ile başlayan mal rejimi içerisinde eşin edindiği malların artık değerinin yarısı oranında diğer eşin katılma alacağı bulunmaktadır. Bu durumun hesaplanmasında eşin edindiği malların toplam değerinin o malların varsa borcundan düşülerek kalan değer artık değer olarak hesaplanmaktadır. Artık değerin hesaplanmasında eklenecek değerler ve denkleştirmeden elde edilen miktarlarda hesaplanmaktadır.

Bu durumda boşanmadan önce satılan ev araba ve mallar mal rejimi içerisinde edinilmiş bir mal ise artık değerinin yarısı oranında katılma alacağı bulunmaktadır. Bu durumunda hesaplanmasında anlaşmazlık durumunda bilirkişiler görevlendirilerek malların satılan dönemdeki rayiç değerleri hesaplanabilmektedir.

Mal rejimi içerisinde eşin edindiği araba veya evin boşanma dönemi öncesinde satılması ve bu durumda diğer eşin mağdur olması ve boşanma dönemin mal kaçırılması gibi durumlarda mahkemeler satılma işlemlerini incelemekte ve mal rejimi içerisinde edilen malların tamamı için katılma alacağına eklemektedir. BU konuda Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin Esas 2015/13448 karar 2015/20074 sayılı kararı da bulunmaktadır.

Burada Boşanmadan Önce Satılan Ev Araba ve Mallar konusunda eşin boşanmadan bir hafta önce ziynet eşyaları ve arabanın satılması konusundaki durumu mahkeme tarafından artık değere eklenmemesi kararı bozulmuştur. Bu durumda boşanma dönemine gelindiğinde mal rejimi döneminde edinilen malların satılması konusunda da artık değere ekleme yapılacağı ve diğer eşin katılma alacağına ekleneceği görülmektedir.

Boşanma Öncesi Ve Sonrası Mal Kaçırma Gerçekleştiyse Ne Yapılmalı?

Farklı olaylar ve durumlar gerçekleşebildiği ve değişkenlerine bağlı olarak her olayı kendi çerçevesinde değerlendirmek gerektiği unutulmamalıdır.

Bununla birlikte boşandığınız eşinizin sizden mal veya nakit para kaçırdığını, sakladığını biliyor veya kuşkulanıyorsanız, bu durumun tespit edilmesi için dava açabilirsiniz.

Boşanma Davasında Mal Kaçırma Durumunda Avukat Desteğinin Faydaları

Boşanma Davası durumunda malları elinde bulunduran eş mal kaçırma eylemi içerisine girme olasılığı hep yüksektir.

Bu durumda eş sahip olunan tapu ve araç bilgileri olan, plaka, tapu ada, parsel numaralarını bilmiyorsa ve devir yapılmış ise bu bilgilere ulaşmak zorlaşacaktır. Bu bilgilere ulaşmak ancak araştırma, resmi kurumlardan talep edilme sunucu ulaşılabilmektedir. Bu işlemde uzun ve zahmetli olabilmektedir.

Boşanma ve mal davasında mal kaçırmanın ispat etmesi mahkemece beklenir. Bu durumla karşılaştığınız da yapabileceğiniz en iyi şey, Boşanma konusunda uzmanlaşmış bir avukattan yardım istemek olacaktır.

Konuyla ilgili tüm değişkenler hakkında bilgi sahibi bir avukat, hem boşanma sırasında ve hem de boşanma sonrasında ki mal kaçırma durumlarında yöntemler ve eylemlere karşılık yapılabilecekler konusunda haklarınızı koruyacak en iyi hamleleri yapacaktır.

BOŞANMADA MAL KAÇIRMA İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

Yerel mahkemeler karar verirken Yargıtay kararlarına çok dikkat etmektedir. Bu nedenle dava açılmadan önce emsal kararlar iyi incelenmelidir. Aşağıda boşanma davası açılmadan mal kaçırma ile ilgili emsal Yargıtay kararı bulunmaktadır.

T.C.YARGITAY
2.HUKUKDAİRESİ

2005/16726.2006/1095T. 7.2.2006

• MAL REJİMİ ( Mal Ayrılığı Rejimine Tabi 4721 S.K.’dan Önce Edinilmiş Mal – Davacının Davalıya Ait Kişisel Malın Edinilmesinda Ziynetlerini Bozdurarak ve Babasından Aldığı Parayı Koyarak Katkıda Bulunduğu İddiası/Aile Mahkemesinin İncelemesi Gereği )

• DEĞER ARTIŞ PAYI ( Mal Ayrılığı Rejimine Tabi 4721 S.K.’dan Önce Edinilmiş Taşınmaz – Katkıda Bulunan Eşin Tasfiye Sırasında Ortaya Çıkan Değer Artışı İçin Katkısı Oranında Alacak Hakkına Sahip Olacağı )

• KATKI PAYI ALACAĞI ( Mal Ayrılığı Rejimine Tabi 4721 S.K.’dan Önce Edinilmiş Taşınmaz – Katkıda Bulunan Eşin Tasfiye Sırasında Ortaya Çıkan Değer Artışı İçin Katkısı Oranında Alacak Hakkına Sahip Olacağı )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Mal Ayrılığı Rejimine Tabi 4721 S.K.’dan Önce Edinilmiş Mal – Davacının Davalıya Ait Kişisel Malın Edinilmesinda Ziynetlerini Bozdurarak ve Babasından Aldığı Parayı Koyarak Katkıda Bulunduğu İddiası/Katkı Payı Alacağı )

4721/m.202,218,219,220/2,227/14722/m.10/1743/m.170

ÖZET : 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadarki dönemde geçerli rejim mal ayrılığıdır. ( 743 s. MK m. 170 ) Bu tarihten sonra ise, edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. ( TMK m. 202 )
Edinilmiş mallara katılma rejimi; edinilmiş mallar ( TMK m. 219 ) ile eşlerden her birinin kişisel mallarını ( TMK m. 220 ) kapsar. ( TMK m. 218 )
Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan malvarlığı değerleri o eşin kişisel malıdır. ( TMK m. 220/2 )
Eşlerden biri, diğerine ait malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuş ise, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur. ( TMK m. 227/1 )
Davacı, davalıya ait kişisel malın edinilmesi sırasında ziynetlerini bozdurarak ve babasından aldığı parayı koyarak katkıda bulunduğunu, katkısının, malın o tarihteki rayiç değerinin üçte biri oranında olduğunu ileri sürdüğüne göre, istek, Türk Medeni Kanununun 227. maddesine dayanmaktadır. Bu madde ise Aile Mahkemelerinin görevine girmektedir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Davacının; alımında katkıda bulunduğunu iddia ettiği taşınmaz, 06.08.1998 tarihinde koca tarafından üçüncü kişiden kooperatif üyeliği devralınmak suretiyle iktisap edilmiştir. Taraflar 31.10.1980’de evlenmişlerdir. Boşanma davası ise 14.09.2004 tarihinde açılmış olup devam etmektedir.

Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler arasında, bu tarihe kadar, tabi oldukları mal rejimi devam eder. Eşler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde, bu tarihten geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar. ( 4722 sayılı Yürürlük Kanunu m. 10/1 ) Şu halde, evlenme tarihinden, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadarki dönemde geçerli rejim mal ayrılığıdır. ( 743 s. MK m. 170 ) Bu tarihten sonra ise, edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. ( TMK m. 202 )
Edinilmiş mallara katılma rejimi; edinilmiş mallar ( TMK m. 219 ) ile eşlerden her birinin kişisel mallarını ( TMK m. 220 ) kapsar. ( TMK m. 218 )

Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan malvarlığı değerleri o eşin kişisel malıdır. ( TMK m. 220/2 )
Eşlerden biri, diğerine ait malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuş ise, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur. ( TMK m. 227/1 )

Davacı, davalıya ait kişisel malın edinilmesi sırasında ziynetlerini bozdurarak ve babasından aldığı parayı koyarak katkıda bulunduğunu, katkısının, malın o tarihteki rayiç değerinin üçte biri oranında olduğunu ileri sürdüğüne göre, istek, Türk Medeni Kanununun 227. maddesine dayanmaktadır. Bu madde ise Aile Mahkemelerinin görevine girmektedir. O halde işin esasının incelenmesi gerekirken görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Hükmün yukarıda gösterilen sebeple ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 07.02.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?