İçeriğe geç

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Yıl Sürer

Çekişmeli boşanma davası tarafların sebepleri belirtip, kusursuz ya da kusurlu olduğunu düşünerek açtığı ve delil öne sürdüğü davalardır. Çekişmeli boşanma olabilmesi için boşanma isteği bazı sebeplere dayanmalıdır. Zina, fiziksel zarar verme, yaşama kasıt, haysiyetsiz yaşayış tarzı, terk, evliliğin sarsılması gibi sebepler çekişmeli boşanma davası açılmasına yol açan sebeplerdir.

Taraflardan biri ayrılmak istiyor ve diğeri istemiyor ise ve nafaka, tazminat, velayet konusunda uzlaşmıyorsa bu koşullar çekişmeli boşanma davası açmaya sebep olur. Çekişmeli boşanma davaları maddi durum incelemesi sonucu yapılır. Boşanma dilekçesi incelendikten sonra 7 gün içinde tensip zaptı hazırlanır ve taraflara dava dilekçeleri gönderilir. Adalet Bakanlığı’nca belirlenen süre 300 gündür. Çekişmeli boşanma süreci karara itiraz sonucu istinafa başvurduktan sonraki süre 6 ay, Yargıtay’a başvuru yapıldıktan sonra karar süresi 1 senedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası oldukça uzun sürebilecek bir davadır. Çekişmeli boşanma davasında ilk olarak yapılacak işlem dava dilekçesini hazırlamaktır. Davacı taraf çekişmeli boşanma davasını açacak, davalı taraf ise kendisine gelen dava dilekçesine iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi hazırlayacaktır.

Daha sonra cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi verilmesi ile dilekçeler aşaması tamamlanmış olacaktır. Dilekçelerin tamamlanmasının ardından “Ön inceleme duruşmasına davet tutanağı” ile birlikte duruşma günü verilecek ve taraflara delillerini sunması için süre verilecektir. Daha sonra duruşmalar yapılacak, deliller toplanacak, tanıklar dinlenecek ve usuli işlemlerin tamamlanması ile karar verilecektir.

Çekişmeli boşanma davalarında boşanma, nafaka (tedbir, yoksulluk, iştirak vs.), velayet, maddi ve manevi tazminat gibi taleplerde bulunulabilecektir. Mahkeme tarafından bu talepler değerlendirilecek ve delillere göre bir karar verilecektir.

Verilen karar aleyhine olan ve kararın usule aykırı olduğunu düşünen taraf karara karşı istinaf yasa yoluna başvuru yapabilecektir. Dosya istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesine gönderilecektir. Boşanma davalarında Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen karara karşı temyiz yasa yolu açık olup Yargıtay nezdinde temyiz başvurusu yapılabilecektir.

Tüm bu süreçler değerlendirildiğinde çekişmeli boşanma davasının 4-5 yıl kadar sürebilmesi mümkündür.

Çekişmeli Boşanma Davasının Koşulları Nelerdir?

Çekişmeli boşanma konusunda değindiğimiz en önemli husus, taraflar arasında bir anlaşmanın meydana gelmediğidir. Buna göre;

Evliliğin bitmesini isteyen ve bu sebeple boşanmak isteyen bir eş varken diğer eş buna yanaşmamaktadır,
Evliliğin bitmesini ve boşanmayı her iki eşte istiyordur ancak evliliğin sona ermesi ile doğacak hukuki durumlar konusunda bir anlaşmaya varamamışlardır. Örnek verecek olursak, Nafaka miktarında anlaşamamak, çocukların velayeti konusunda anlaşamamak, tazminat hususunda anlaşamamak gibi,
Bu iki sebebin neticesinde meydana gelen boşanma davasına ise çekişmeli boşanma davası denmektedir. Eğer böyle bir durumda iseniz alanında uzman bir Gaziantep boşanma avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz.

Yukarıdaki paragrafta belirtilen sebeplerden bağımsız olarak kanun koyucu, genel boşanma sebepleri olarak birtakım hususları düzenleme altına alma gereği görmüştür. Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen taraflar, boşanma iddialarını bu sebeplerin varlığına dayandırmak durumundadır. Bunlar;

  • Zina (Türk Medeni Kanunu madde 161),
  • Hayata kast ve kötü davranış (Türk Medeni Kanunu madde 162),
  • Suçlu olmak ve haysiyetsiz yaşam sürmek (Türk Medeni Kanunu madde 163),
  • Terk (Türk Medeni Kanunu madde 164),
  • Akıl sağlığının yerinde olmaması (Türk Medeni Kanunu madde 165)
  • Evlilik birliğinin temelden sarsılması (Türk Medeni Kanunu madde 166)’dir.


Çekişmeli boşanma davaları uygulamada, yukarıda sayılan sebepler arasından “evlilik birliğinin sarsılması” nedeniyle çok sık karşımıza çıkmaktadır. Bu sebebe biraz değinmek gerekirse; Türk Medeni Kanunu madde 166 uyarınca düzenleme altına alınmıştır. Gerekçesi ise mevcut olan evliliğin ve o ana dek devam eden ortak hayatı devam ettirmenin artık taraflardan beklenemeyecek boyutta çekilmez bir hal alması durumunda eşlerden birisi boşanma davası açabilecektir.

Davayı açan eşin, mevcut kusuru diğerine oranla daha ağır ise davalının itiraz hakkı bulunmaktadır. Çekişmeli boşanma davası da bu durumda tezahür etmektedir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki yapılan itiraz, niteliği itibari ile hakkın kötüye kullanılması şeklinde ise ve evliliğin devam etmesi davalı ve varsa çocuklar için bir yarar sağlamayacaksa hakim, itirazı dikkate almadan boşanma kararı verebilecektir.

Çekişmeli boşanma davasında verilen karara karşı istinaf ve temyiz kanun yoluna başvurmak mümkün müdür?
Mahkemelerin kesin olarak karar verdikleri sınırlı sayıdaki hüküm dışında kararların çok büyük bir kısmında istinaf kanun yolu açıktır. Boşanma davalarında da, tarafların, aile mahkemesi kararını hem istinaf hem de temyiz mahkemesine götürme hakkı bulunmaktadır.

İstinaf ve Temyiz incelemesi ne kadar sürer?

İstinaf incelemesinin sonuçlanma süresi bölge adliye mahkemelerinin iş yüküne göre değişmektedir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesindeki inceleme süresinin Gaziantep Bölge adliye mahkemesine göre daha uzun olduğunu gözlemliyoruz. Bursa Bölge adliye mahkemesinde boşanma davalarının incelenme süresinin bir yıl kadar sürebildiğini söyleyebilirim. Yargıtay temyiz incelemesi ise, istinaftan geçmiş dosyalarda, genellikle bir yıldan kısa bir sürede sonuçlanmaktadır.

Çekişmeli boşanma davasında avukat tutmak zorunda mıyım?

Türk özel hukukunda davaların avukat aracılığıyla takip edilmesi zorunluluğu yoktur. Bu nedenle avukat tutmak zorunda değilsiniz. Ancak bazı bulaşıcı hastalıklar dışında hasta olduğunuzda doktora gitmek zorunluluğunuz da yoktur. Kuşkusuz davanızı boşanma davaları konusunda deneyimli bir avukat aracılığıyla takip etmeniz her bakımdan menfaatinize olacaktır.

Çekişmeli boşanma davalarında avukatlık ücreti ne kadardır?

Bunu avukatınızla görüşerek belirlemelisiniz. Adalet Bakanlığının veya bağlı olduğu baronun yayımladığı asgari ücret tarifelerinde yazılı tutarlardan düşük olmamak üzere size uygun bir ücret önerecektir. Gaziantep barosunun 2021 yılı tarifesinde, çekişmeli boşanma davaları için tavsiye ettiği en az ücret tutarı 12.500,00 TL dir. Varsa tazminat talepleri bu tutara dahil değildir.

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?