İçeriğe geç

Dolandırıcılıkta Oltalama Yöntemi Ve Yapmanız Gereken Yasal İşlemler

Oltalama, genellikle e-posta yoluyla uygulanan bir dolandırıcılık yöntemidir. Oltalama saldırıları, kişilerin merak, acıma gibi duygularından yararlanılarak, indirim-hediye-ödül gibi cezbedici senaryolar sunularak veya tanıdığı kişi ve kurumlardan gönderilmiş gibi gösterilerek kişinin gönderilen bağlantıya tıklamasını sağlamak yöntemiyle gerçekleştirilir. Bu saldırılar sonucunda dolandırıcılar, kişisel bilgilerinizi ele geçirerek internet aracılığı ile para transferi, e-ticaret, sizin adınıza bağış toplama, reklam gönderme, çok sayıda spam mesaj gönderme vb. işler yapabilir.Oltalama saldırılarına karşı alınabilecek önlemler şunlardır:

 • E-posta hesabınız için kullandığınız şifre, diğer hesaplarınızdaki şifrelerden farklı olmalıdır.
 • Özellikle kablosuz internetin kullanıldığı alanlarda dikkatli olunmalıdır.
 • E-postaların gönderen adresi, içeriği ve bağlantıları dikkatlice incelenmelidir.
 • Şüpheli e-postalar açılmamalı ve içerisindeki bağlantılara tıklanmamalıdır.
 • Kişisel bilgilerinizi paylaşmadan önce, gönderenin kimliği doğrulanmalıdır.
 • Güvenilir bir antivirüs programı kullanılmalıdır.

Dolandırıldığınızı düşünüyorsanız, aşağıdaki yasal işlemleri yapabilirsiniz:

 • Şikayet dilekçesi hazırlayarak savcılığa başvurabilirsiniz.
 • Dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi olabilirsiniz.
 • Şikayet dilekçenizde, dolandırıcılık yöntemi, dolandırıcının kimliği, dolandırıcının yaptığı işlem ve zararınızı belirtmelisiniz.
 • Şikayet dilekçenizi, dolandırıcılık olayının yaşandığı yerdeki savcılığa veya dolandırıcının ikamet ettiği yerdeki savcılığa gönderebilirsiniz.

Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık mağduru olan kişilerin yapması gereken yasal işlemler nelerdir ?

Dolandırıldığınızı düşünüyorsanız, yapmanız gereken yasal işlemler şunlardıR:

 • Şikayet dilekçesi hazırlayarak savcılığa başvurabilirsiniz.
 • Dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi olabilirsiniz.
 • Şikayet dilekçenizde, dolandırıcılık yöntemi, dolandırıcının kimliği, dolandırıcının yaptığı işlem ve zararınızı belirtmelisiniz.
 • Şikayet dilekçenizi, dolandırıcılık olayının yaşandığı yerdeki savcılığa veya dolandırıcının ikamet ettiği yerdeki savcılığa gönderebilirsiniz.

Hangi belgelerle birlikte dolandırıcılık suç duyurusunda bulunulmalıdır ?

Dolandırıcılık suç duyurusunda bulunurken, aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekmektedir:

 • Şikayet dilekçesi: Dolandırıcılık olayının ayrıntıları, dolandırıcının kimliği, yaptığı işlem ve zararınızı belirten bir dilekçe hazırlanmalıdır.
 • Kimlik belgesi: Şikayet dilekçesi ile birlikte kimlik belgenizin fotokopisi de sunulmalıdır.
 • Delil niteliği taşıyan belgeler: Dolandırıcılık olayına ilişkin olarak elinizdeki tüm belgeler (örneğin, e-postalar, mesajlar, ödeme makbuzları vb.) sunulmalıdır.
 • Uzman görüşü: Dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak bir uzman görüşü alınması gerekiyorsa, bu görüş de sunulmalıdır.

Dolandırıcılık suç duyurusunda bulunmadan önce, bir avukatla görüşmek de yararlı olabilir

Dolandırıcılık suç duyurusu dilekçesi nasıl yazılır ?

Dolandırıcılık suç duyurusu dilekçesi yazarken, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 1. Dilekçenin başlığına “Suç Duyurusu” veya “Şikayet Dilekçesi” yazılmalıdır.
 2. Dilekçe, savcılığa hitaben yazılmalıdır.
 3. Dilekçede, dolandırıcılık olayının ayrıntıları, dolandırıcının kimliği, yaptığı işlem ve zararınızı belirten bilgiler yer almalıdır.
 4. Dilekçede, elinizdeki delil niteliği taşıyan belgelerin listesi verilmelidir.
 5. Dilekçede, dolandırıcılık olayının yaşandığı tarih ve yer bilgileri yer almalıdır.
 6. Dilekçede, dolandırıcılık olayına ilişkin olarak alınan uzman görüşleri de sunulabilir.
 7. Dilekçe, imza ve tarih ile sonlandırılmalıdır.

Dolandırıcılık suç duyurusu dilekçesi örnekleri, internet üzerinden kolayca bulunabilir. Ancak, dilekçenin hazırlanması ve sunulması konusunda uzman bir avukattan yardım almak da yararlı olabilir

Yargıtay
17.Ceza Dairesi

2020/1675 E. , 2020/3121 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜMLER : İstinaf isteminin esastan reddi

Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/159 Esas ve 2019/305 Karar sayılı ilamı ile hırsızlık suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine karşı, sanıklar ve müdafiinin CMK’nın 272 ve müteakip maddeleri uyarınca İstinaf kanun yoluna başvurması üzerine; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen 20.09.2019 gün, 2019/1400 Esas ve 2019/872 Karar sayılı “Esastan Red” kararlarına karşı, sanıklar ve müdafii tarafından usulüne uygun olarak açılan temyiz davaları incelenip görüşüldü:
Hükmedilen cezanın miktarı itibari ile sanık … müdafiinin duruşma talebinin CMK’nun 299. maddesi uyarınca REDDİNE,

I-Sanık … hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün temyiz incelenmesinde;
5271 sayılı CMK’nın 294. maddesinde düzenlenen, ”Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır.” şeklindeki düzenlemede gözetilerek sanığın temyiz dilekçesinde herhangi bir sebep göstermediğinin anlaşılması karşısında; sanık Gürkan Sarı’nın temyiz isteminin 5271 sayılı CMK’nın 298. maddesi uyarınca REDDİNE,

II-Sanık … hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün temyiz incelenmesine gelince;
5271 sayılı CMK’nın 288. maddesinin ”Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.”, aynı Kanunun 294. maddesinin ”Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.” ve aynı Kanunun 301. maddesinin ”Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.” şeklinde düzenlendiği de gözetilerek sanık … ve müdafiinin temyiz istemlerinin, sanığın suç işleme kastının olmadığına, TCK’nın 143. maddesinin uygulanmaması gerektiğine ve TCK’nın 62. maddesinin uygulanması gerektiğine yönelik olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/59300 soruşturma numaralı dosyası ile sanık … isimli şahsın 42 olaya, sanık … isimli şahsın ise 11 olaya karıştığının, soruşturma dosyası kapsamında toplam 43 müştekinin…Bankası hesaplarına ait internet bankacılığı şifrelerini sahte internet sitesi tasarlayarak oltalama yöntemiyle ele geçirmek suretiyle müştekilerin banka hesaplarına erişim yaparak temin ettikleri başka… Bankası hesaplarına aktarılması, aktarılan bu paraların genellikle banka ATM’lerinden nakit çekim, kuyumculardan, marketlerden ve benzin istasyonlarından POS harcaması suretiyle menfaat ettiklerinin iddia edildiği, buna benzer bir olay nedeniyle sanık … hakkında Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nin 06.01.2020 tarih 2019/13155 Esas, 2020/114 Karar sayılı ilamı ile “Katılanın soruşturma aşamasında alınan beyanında, 02.12.2017 günü saat 17.30 sıralarında evde bulunduğu sırada kullanıcı adı… olan facebook sitesinde gezinirken facebook sayfasında önerilen …’ın internet bankacılığı şubesi kampanyası olarak bir sayfa gördüğünü, bu sayfaya tıkladığında facebook üzerinde yeni bir sayfa açıldığını, bu sayfanın daha önce kullandığı … internet bankacılığı sayfasına birebir benzediğini, kampanyaya katılabilmek için kart numarasını ve şifreyi girdiğini, devam etmek için tıkladığında tekrar aynı sayfa açıldığı için sayfayı kapatarak çıkış yaptığını, saat 00.00 sıralarında markete gittiğinde bankamatik kartında bakiye olmadığını öğrenince müşteri hizmetlerini aradığını, saat 17.37’de 6.200,00 TL havale işleminin yapıldığını öğrendiğini belirttiği anlaşılmakla, katılanın anlatımı dikkate alındığında eylemin sübutu halinde TCK’nın 158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve tartışmanın üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması” şeklinde bozma kararı verildiği, somut olayda müştekinin kovuşturma aşamasında beyanının alınmadığı, soruşturma aşamasında ise “Ben dilekçemde bildirdiğim …bankası … şubesinde bir hesabım bulunmaktadır. 21.11.2017 günü bilgim ve rızam olmaksızın bir havale ve iki ödeme işlemi hesabımdan yapılmıştır. Havaleden 1500 TL para çıkış gerçekleşmiş, ödemeler de para çekişi gerçekleşmemiştir.

Toplam zararım 1500 TL dir. Bunlar internet bankacılığı yoluyla gerçekleşmiştir. Yakın zamanda kart, telefon ve kimlik kaybetmedim. İşlemlerde ismi geçen şahısları tanımıyorum. Şikayetçiyim.zararım giderilirse uzlaşabilirim.” şeklinde beyanda bulunduğu, müştekinin şifresinin nasıl ele geçirildiğine dair net bir beyanda bulunmadığı, oltalama yönteminden ne kastedildiğinin açıklanmadığı sanığın da benzer dosyalarda aynı yöntemleri kullandığı anlaşılmakla müştekiye şifresini facebook ve benzeri yolla sahte bir site üzerinde kullanıp kullanmadığı sorularak bu hususun netleştirilmesi sonucuna göre şifrenin bu yolla ele geçirildiğinin tespiti halinde TCK’nın 158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve tartışmanın üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … ve müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesinin 20.09.2019 gün, 2019/1400 Esas ve 2019/872 Karar sayılı istinaf başvurusunun esastan reddine dair kurulan hükmün 5271 sayılı CMK’nun 302/2-4. madde ve fıkrası gereğince BOZULMASINA, 5271 sayılı CMK’nun 304/2. maddesi uyarınca yeniden incelenmek ve hüküm verilmek üzere dosyanın Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesine gönderilmesine, 02.03.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?