İçeriğe geç

Eşlerden biri duruşmaya gitmezse hakim boşanma kararı verebilir mi ?

Boşanma davaları eşlerin çeşitli nedenlerle aile birliğini sürdürmek istemediğinde başvurdukları hukuki bir yoldur. Evlilik birliği oluşturulurken kişi iradeleri esas alınırken boşanma davalarında kişi iradesi tek başına yeterli değildir. Aile birliği toplumun temel yapı taşlarından biridir. Bozulması durumunda sonlandırılması icab edebilecektir. Buna karar verecek olan kurum ise mahkemeler olacaktır. Hakimim hükmetmesiyle boşanma davaları neticelenir. Hâkimin hüküm verebilmesi de bazı koşullar sağlandığında mümkün olacaktır. Davayı kadın veya erkek taraflardan biri açabilir. Kanunlar önünde her iki birey eşit haklara sahiptir. Boşanma Davasına İki Taraf da Gitmezse Ne Olur sorusu dava açıldıktan sonra böyle bir soru tarafların merak ettiği konular arasında yer alabilir.

Aile bireyleri arasında oluşan anlaşmazlıklar çeşitli sebeplere dayanarak ortaya çıkabilmektedir. Eşler aile birliğinin temelden sarsıldığını düşünüp ayrılma kararı alabilecekleri gibi aldatma, geçimsizlik gibi nedenleri de öne sürebilirler. Dava açtıklarında bu şikayetlerini ispat etmekle de yükümlü olacaklardır. Boşanma davası açan tarafın diğer eşe göre daha az kusurlu ya da kusursuz olması gerekecektir. Bu durumda da davaya konu olacak nedenler ve deliller beyan edilmelidir. Dava dosyası hazırlanırken davaya konu olabilecek tanıkların şahitlik edeceklerine dair bilgiler de dosyaya konacaktır. Dosya incelenip kabul edilmesinin ardından dava günü ve saati taraflara tebliğ edilecektir. Taraflar belirlenen gün ve saatte mahkemede olmakla yükümlüdürler.

Boşanma davalarında duruşmalara gidilmemesi durumunda hukuki bir yaptırım uygulanmaz. Boşanma davasını açan taraf mahkeme görüleceği zaman orada bulunmazsa bu durum davanın düşmesine neden olabilir. Dava açılan karşı taraf, davaya katılmadığı takdirde ise süreçler uzamakta ve dava neticelenememektedir. Dava anlaşmalı bir boşanma davası ise iki taraf da gitmek zorundadır. Bu tür davalarda taraflar hâkime beyanlarını birlikte iletmekle yükümlüdür. Özgür iradeleri doğrultusunda yazılı olarak ilettikleri beyanlarını sözlü olarak da ifade etmek zorundadırlar.

Boşanma davası çekişmeli bir dava ise burada durum biraz daha farklı olacaktır. Davayı açan taraf davaya gitmediği takdirde bu durum davanın seyrini olumsuz etkiler. Davacı davaya iştirak etmediğinde dava düşebilir. Dava edilen tarafın davayı takip etme mecburiyeti yoktur. Ancak davaya katılmaması süreçleri uzatacağından boşanmak istiyorsa mahkemeye katılmalıdır

Boşanma Davasında Duruşmalara Katılmak Zorunlu Mudur?

Boşanmak isteyen bireyler mahkeme vasıtasıyla ancak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Davanın sonuçlanmasını planladıkları aşamada ise boşanma davasında duruşmalara katılmak zorunlu mudur sorusunun cevabını ararlar. Cevap, boşanmayı nasıl gerçekleştirmek istediğinize bağlıdır. Anlaşmalı boşanmalarda sürecin hızlı adımlarla ilerlemesini istiyorsanız katılmanız en doğru karar olacaktır. Genellikle vekaletin verildiği avukatın yükümlülüğü ile taleplerin mahkemece değerlendirilmesi iletilir. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları bu sebeple ayrı olarak incelenmesi gerekmektedir.

İlk Duruşmada Hakim Taraflara Ne Sorar?

Mahkeme kararıyla boşanmak isteyen eşler ya da eş bunun için avukat yardımıyla işlemleri başlatırlar. Hukuksal olarak hak ve özgürlüklerinin kaybolmadan gerçekleşecek boşanma için dosyaların mahkemeye iletilir. Mahkeme öncesinde hazırlanan dosyaları ön incelemeden geçirir ve boşanma davasının ilk duruşmasını gerçekleştirir. İlk duruşmanın amacı uyuşmazlığın tespiti ve sulha davet etmek olarak öne çıkar. Anlaşmazlığın tespitinden önce eşlerin sulha varıp varmayacağı sorulur.

Evliliğin devam ettirme düşüncesi var ise bunu uzman yardımı alarak süreç içine girme teklifi yapılır. Eğer ki sulh durumu söz konusu olmayacak şekildeyse boşanmanın gerçekleşmesini isteyecek anlaşmazlığın dinlenmesi gerçekleşir. Ayrıca mahkeme hakimi taraf dilekçelerinde belirsiz veya anlaşılamayan noktaların net şekilde söylenilmesini isteyecektir. Hakimin sorduğu sorular neticesinde konu aydınlığa kavuşması için uğraş verilir.

İlk Duruşmaya Davacı Katılmaz İse Ne Olur?

Boşanma davasını açmış olan tarafın bizzat avukat yardımı ile takip etmesi gerçekleşmelidir. Bu durum içerisinde boşanma davasında duruşmalara katılmak zorunlu mudur sorusu öne çıksa da davacı ilk duruşmaya katılmaz ise davayı takip edip etmeyeceği sorulur. Eğer ki takip isteği varsa ön inceleme duruşması davacının yokluğunda devam eder. Ancak davacının katılmamasıyla davalı iddialarını ve savunmalarını hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan dilediği gibi değiştirebilme ve genişletebilme hakkına sahip olur. Yeni iddiaların da katılmasıyla beraber duruşmaya katılmayan taraf hak talebinde bulunamaz.

Anlaşmalı boşanma davalarında eşler duruşmaya gitmek zorunda mı?

Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarından daha farklıdır. Anlaşmalı boşanma davalarının nasıl açıldığı ve protokol sonrası işlemlere ilişkin detaylı bilgi verdiğimiz yazılarımızda da değinildiği üzere bu davalarda tarafların duruşmaya gelmesi zorunludur. Protokol dosyaya sunulduktan sonra duruşma gününü bildirir tebligat taraflara tebliğ edilir. Tebligatı usulüne uygun almasına rağmen taraflardan birisi duruşma gününde hazır olmaz ise hakim boşanmaya karar veremez. Bu durum anlaşmalı boşanma davaları için geçerlidir.

Bu davalarda tarafların mutlaka duruşma salonunda hazır olması gerekir. Taraflardan birisi duruşmaya gelmez ise hakim diğer taraf davacı ise talebi halinde dosyada yeni bir duruşma günü tayin edebilir ya da dosyanın çekişmeli boşanma davasına dönüştürülmek üzere davacı tarafa süre verebilir. İki olasılık dışında ise davanın reddine karar verir.

Boşanma davalarına gidilmez ise ne olur? Boşanma davalarında karşı taraf duruşmaya gelmez ise ne olur?
Yukarıda da bahsini ettiğimiz üzere çekişmeli boşanma davalarında tarafların katılımı zorunlu değildir. Mazeretsiz olarak dosyaya katılmayan taraf yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemezler. Ayrıca tarafların avukatları var ise bizzat katılımları da zorunlu değildir. Ancak karşı taraf duruşmaya katılmasa da gerekli şartlar var ise hakim tarafların boşanmasına karar verebilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında ise karşı taraf duruşmaya gelmez ise hakim boşanmaya karar veremeyecektir. Görüldüğü üzere boşanma davalarına gidilmez ise ne olacağı dosyanın nevine göre de değişiklik göstermektedir.

Boşanma Süreci Nasıl İşliyor?

Boşanma sürecinde taraflar kesinleşme kararına kadar evli sayılırlar. Özellikle sadakat yükümlülüğü devam ettiği için eşlerin boşanma sürecinde başka ilişki yaşamaması gerekir. Boşanma sürecinde kirayı kim öder, evde kim kalır, yapılmaması gerekenler nelerdir? Bunları anlamak için boşanma süreci nasıl işler konusunu özetlemek gerekir.

Boşanma Davası Açma

Türkiye’de boşanma prosedürü esasen boşanma davası açma ile başlar. Boşanma davası; çekişmeli boşanmaveya anlaşmalı boşanma olarak açılabilir. Boşanma davası nasıl olursa olsun, öncelikle aile mahkemesine boşanma dilekçesi sunulur. Bu aşamada boşanma sebepleri dilekçede bir bir açıklanmalıdır. Çekişmeli boşanma dava dilekçesi yanında deliller, anlaşmalı boşanma dilekçesi yanında anlaşmalı boşanma protokolü sunulabilir.

Boşanmada Yargılama Aşaması

Yargılamada dilekçeler aşamasından sonra ön inceleme ve tahkikat aşamasına geçilir. Bu aşamalar; duruşmaların görüldüğü, mahkemenin delilleri topladığı ve tanıkları dinlediği aşamadır. Tahkikat aşaması hüküm aşamasında hâkimin boşanma kararını açıklaması ile son bulur.

Hâkim hüküm duruşmasında boşanma, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet ve boşanmanın fer’ilerihakkında nihai kararını tefhim eder. Hakim boşanma kararı verdikten sonra gerekçeli boşanma kararı yazılır ve taraflara tebliğ edilir. Taraflara yapılan tebligattan itibaren 2 hafta içinde taraflar varsa itirazlarını istinaf dilekçesi ile sunar. Böylelikle istinaf aşamasına geçilir. Lakin istinaf aşamasına geçilmez ise boşanma kararı kesinleşir.

Boşanmada İstinaf ve Temyiz

İstinaf aşamasına geçilmesi, ilk derece mahkemesi kararının denetlenmesi demektir. Öyle ki, Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf mahkemesi) incelemesinde tarafların tüm itirazlarını değerlendirir. Süreç ya kesinleşme, ya da temyiz aşamasıyla devam eder. Şayet boşanma süreci temyiz ile devam etmişse, Yargıtay incelemesi neticesinde sona erer.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?