İçeriğe geç

Evlat Edinme Davası

EVLAT EDİNME DAVASI NEDİR?

Evlat edinme davası ve evlat edinme kurumu, Türk Medeni Kanunu‘ nun 305.-320. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Evlat edinme kurumu, evlat edinen ile evlatlık arasında soy bağı kurulmasını sağlar. Diğer soy bağı kuran yollardan (doğum, tanıma ve babalık davası) farklı olarak kan bağına dayanmaz ve doğrudan mahkeme kararı ile kurulmuş olur. Aile hukuku konularından olan evlat edinme davası, profesyonellik gerektiren davalardandır. Bu sebeple evlat edinme sürecinde hak kaybı yaşamamak için aile hukuku avukatı ile iletişime geçmelisiniz.

Evlat Edinmenin Yolları Nelerdir?

 1. Evlat edinilecek çocuğun biyolojik ailesi ya da vasisinden,
 2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlardan,

Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin şartlar şu şekildedir:

 • Küçük, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olmalıdır.
 • Evlat edinme, küçüğün yararına olmalıdır.
 • Evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarını hakkaniyete aykırı biçimde zedelememelidir.
 • Evli kişiler, birlikte evlat edinebilirler. Evlat edinmek istedikleri takdirde en az 5 yıldan beri evli olmalı veya her ikisi de 30 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Evli olmayan kişiler birlikte evlat edinemezler.
 • Eşler diğer eşin çocuğunu evlat edinmek istedikleri takdirde en az 2 yıldan beri evli olmaları veya kendisi 30 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Bekar kişiler 30 yaşını doldurmak şartıyla tek başına evlat edinebilirler.
 • Evli kişilerin birlikte evlat edinmesi kural olsa da , 30 yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlat edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi halinde tek başına evlat edinebilir.
 • Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 (on sekiz) yaş büyük olması gerekmektedir.
 • Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması gerekmektedir.
 • Çocuğun vesayet altında olması halinde vesayet dairelerinin izninin alınmış olması gerekmektedir.
 • Çocuğun ana ve babasının rızasının bulunmalıdır (Türk Medeni Kanununun 311 ve 312. maddelerinde yer alan hükümler hariç).
 • Evlat edinenin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.


Ergin ve kısıtlıların evlat edinmelerine ilişkin şartlar şu şekildedir:

 1. Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakati gerekmektedir.
 2. Bedensel veya zihinsel engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlât edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte olmalıdır.
 3. Evlât edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş olmalıdır.
 4. Diğer haklı sebepler mevcut ve evlât edinilen, en az beş yıldan beri evlât edinen ile aile hâlinde birlikte yaşamakta olmalıdır.
 5. Evlat edinilecek kişi evliyse eşinin rızası gerekmektedir.

Evlat Edinme Süreci Ne Kadar Sürer ?

Evlat edinme süreci içerisinde resmi prosedürünü de barındırdığı için, bu durum yoğunluğun bulunduğu şehirlerde daha uzun sürebilmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvuru yapıldıktan sonra, başvuru sahibi/sahipleri resmi prosedüre ilişkin tüm belgelerini toplayıp kuruma sunmalıdır.

Tüm bu belgeler tamamlandıktan sonra, Kurum gerekli denetlemeleri ve incelemeleri yapar. Akabinde, dava açılması gerekmektedir. Evlat edinme davası, basit usule tabi görüldüğünden kısa sürmektedir.

Resmi prosedürler tamamlandıktan sonra, dava kolaylıkla çözümlenmektedir. Sürece ilişkin olarak 1 yıllık ortalama bir süreçten bahsetmek mümkündür.

Elbette sürecin işleyişini sizin adınıza yakından takip edecek tecrübeli bir aile hukuku avukatı ile evlat edinme sürecinizi güvenilir ellere emanet edebilirsiniz.

Evlat Edinme Başvuru Yeri ve Şekli

Evlat edinmek üzere başvurmak isteyenler:

Yerleşim yeri Türkiye’de olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yerleşim yerlerindeki İl Müdürlüklerine,
Yerleşim yeri yurt dışında olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşları, kabul eden Devletin merkezi makamına,
Türkiye’de bir yıldan fazla süreyle oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, Merkezi Makama gönderilmek üzere bulundukları yerin İl Müdürlüğüne, yazılı başvuruda bulunurlar.
Başvuru Sırasında Yapılacak İşlemler
Başvuranlara, evlat edinilecek küçüklerin özellikleri ile evlat edinmenin sosyal ve hukuki sonuçları hakkında sosyal çalışmacı tarafından bilgi verilir ve ilk görüşme formu birlikte doldurulur.

Evlât edinmek üzere başvuran kişi veya eşler, evlât edinme işlemlerine ilişkin tüm yükümlülükleri kabul ve taahhüt ederler.

Evlat edinmek üzere başvurmaya karar vererek başvuranlardan hazırlanması istenilecek belgeler ile süreç hakkında daha ayrıntılı bilgiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın web sitesinden ulaşılabilir.

Evlat Edinme Davasının Sonuçlanma Süresi
Evlat edinme davası ne kadar sürede tamamlanacağı 259 günlük hedeflenen sürelere ve süreçler şu şekildedir.

Öncelikle evlat edinme Dava Dilekçesinin tensip yapılması, Dava dilekçesinin tebliği ve cevap süresi toplamda 51 gündür.

Cevap dilekçesinin tebliği edilmesi, Cevaba cevap dilekçesi süresi, Cevaba cevap dilekçesinin tebliği, İkinci cevap dilekçesi, toplam 88 gündür. Bu davalarda tarafların rızası varsa bu süre daha kısa olur ve 2. Cevap ve dilekçe aşamasına gerek kalmayabilir.

Evlat edinme İlk duruşması olan ilk tahkikat ve delillerin toplanması, ikinci duruşma olan Sözlü yargılama ve karar duruşması, toplam 60 gündür. Gerekçeli kararın yazılması toplamda 1 aydır ama bu süre daha kısa olabilmektedir.

Evlat Edinme davalarında, anne veya babanın rızası olmaması durumunda yargılama ve süreler aynı olup, yargılama sürecindeki haklar ve kanun maddelerini ayrı olarak incelenmesi gerekmektedir. Anne ve babanın rızasının aranmaması konusunu diğer evlat edinme makalesini okuyabilirsiniz. Evlat Edinme Süreci ve Dava Şartları Süresi

Evlat Edinme Örnek Yargı Kararı

Evlat Edinmeye ilişkin Davalar Mahkememizce yapılan yargılama ve delillerin toplanıp değerlendirilmesi sonucunda; TMK 315/2 Madde ve bendi uyarınca davacının yasal mirasçılarının davaya dahil edildiği, davaya konu çocuğun annesinin çocuğa velayet görevini ve özen yerine getirmediği, çocuğu ilk olarak davacılara verdiği, çocuk ile babası arasında usulen kurulan bir soy bağının bulunmadığı, çocuk ile davacıların bir yılı aşkın süredir aile halinde birlikte yaşadıkları, çocuğun bütün karşıladıkları, çocuk arasında anne baba çocuk aile bağının kurulduğu.

Mahkememiz sosyal hizmet uzmanı ve psikolog uzmanı tarafından düzenlenen tarihli rapor uyarınca çocuğun davacılar tarafından eşler olarak evlat edinilmesi çocuğun yararına olacağı TMK 305/2 madde ve bendi uyarınca davacı çocuğu evlat edinmesinin diğer çocukların yararlarını hakk.te bir bi aykırı biçimde zedelemeyeceği kabul edildiğinden.

TMK 305/1 306/1, 314 maddeleri uyarınca davanın kabulü ile çocuğun davacılar tarafından birlikte evlat edinilmesine karar verilmesi, dava ve istem, tanık ifadeleri, sosyal inceleme raporu aile nüfus kayıtları, sağlık raporu, ekonomik ve sosyal durum araştırması ve tüm dosya kapsamından gerektiğinden aşağıda şekilde hüküm kurulmuştur.

Babalık Davası Nedir?

Bu konuya benzer diğer makelelerimiz için tıklayın.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?