İçeriğe geç

2022 Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırları

16 Aralık 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31691

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından;

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2022 YILINDA UYGULANACAKOLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 36,20 (yüzde otuzaltı virgül yirmi) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin;TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı615
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı615
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı3.108
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları62.281
3.108
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı311.425
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı615
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı311.425
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları15.571.450
1.557.139
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları15.566
311.425
31.136
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları311.425
31.136
3.108
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı31.136
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı(a) bendi31.136
(b) bendi622.853
(c) bendi15.568
311.426
(ç) bendi15.566
(d) bendi155.712
(e) bendi155.712
(f) bendi77.851
(g) bendi15.566
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları15.566
155.712
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları311.425
15.566
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı77.851
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı615
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları3.108 – 115.712
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları77.851-311.429.139

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Diğer makalelerimiz için tıklayın.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?