İçeriğe geç

Yıllık izin ile ilgili Yargıtay Kararı

Yıllık izin; İş Kanunu uyarınca yıllık izin süresi işçinin işyerindeki çalışma süresine göre şu şekilde belirlenmektedir:

-1 ila 5 yıl olan işçiye (5 yıl dâhil) 14 gün,

-5 yıldan fazla 15 yıldan az olan işçiye 20 gün, 

-15 yıl ve daha fazla olan işçiye de 26 gün 

Yukarıda belirtilen izin süreleri işçi ile işverenin anlaşmaları halinde süre olarak artırılabilir. Ancak hiçbir halde azaltılamaz.

Yargıtay Kararı

Yıllık izinlerin yazılı olarak istenerek alınması ispat açısından da kolaylık sağlamaktadır. Aşağıda yer verdiğimiz Yıllık izin ile ilgili Yargıtay Kararı, bu hususta dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir.

“Somut olayda, davacının yakınının düğünü nedeni ile, işverenden yazılı ve sözlü izin alarak 03.08.2015 ile 10.08.2015 tarihleri arasında iş yerine gitmediğini iddia etmiş, davalı ise davacının 03.08.2015 ile 10.08.2015 tarihleri arasında devamsızlık yaptığını, haklı bir mazeret bildirmediğini ve bu nedenle iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur.

Dosyada davacı hakkında düzenlenmiş 03.08.2015, 04.08.2015 ve 05.08.2015 tarihli devamsızlık tutanakları bulunmaktadır. Davalı 05.08.2015 tarihli ihtarname ile davacıdan işe gelmesini önleyecek haklı bir sebebin olması halinde bunu belgeleyecek remi bir evrakın 3 gün içinde davalı şirkete ibrazını aksi halde kabul edilir bir mazeretle işe gelmediğinin anlaşılması halinde iş akdinin İş Kanunun 25/ıı (g) maddesine göre bildirimiz ve tazminatsız olarak feshedileceğini bildirmiş, davacı 14.08.2015 tarihinde davalı ihtarnamesine verdiği cevapta belirtilen tarihlerde yakınının düğüne gittiğini ve bu hususu da daha önce işverene bildirdiğini, 10.08.2015 tarihinde işe başladığını ve ağır hakaret ve küfürlerle kovulduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine davalı tarafından davacıya gönderilen 24.08.2015 tarihli ihtarname ile davacının iddialarının gerçek olmadığı ve iş akdinin devamsızlık nedeni feshedildiğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

Her ne kadar davacı, devamsızlık yapıldığı belirtilen tarihler için işverenden izin aldığını iddia etmişse de dosyada davacının işverenden izin aldığını gösteren bir belge bulunmamaktadır. Ayrıca davacı tanıkları da davacı iddialarını destekleyen bir beyanda bulunmamışlardır. Bu hali ile davacının devamsızlık yaptığı sabit olup işverenin feshi haklı nedene dayandığından kıdem ve ihbar tazminatının reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalıdır.”

Diğer Makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Yıllık izin ilk beş yıl için 14 gün üzerinden hesaplanır. Beş yıl ile on beş yıl arası çalışmalar için 20 gün, On beş yıl üzeri çalışmalarda 26 gün olarak hesaplanır.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?