İçeriğe geç

Avukat Tutmadan Boşanma Olabilir Mi ?

Boşanmada veya herhangi başka bir davada avukat tutma mecburiyeti yoktur. Eşlerden biri boşanma davasını açıp yürütebileceği gibi bunu vekil aracılığı ile de yapabilir. Ancak özellikle boşanıp boşanmama hususunda eşinizle aranızda bir uzlaşma yoksa ve yine aranızda uzlaşma olsa dahi davanın kapsamına velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi sizin için çok önemli sonuçlar doğurabilecek konular dahilse, bir avukattan yardım almanız yararınıza olacaktır.

Avukatsız Boşanma Olur mu?

Boşanma kararı alan taraftarın pek çok konuyu gözden geçirmesi ve karara varması gerekmektedir. İlk karar verilmesi gereken konu ise boşanma konusunda bir avukattan yardım alınıp alınmayacağı konusudur. Boşanma konusunda avukat tutmanın gerekliliği hukuki zorunluluk ve süreçlerin sağlıklı işlemesi için gereklilik açısından iki kısımda incelenebilir.

Boşanma Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Avukatsız boşanma olur mu; Türk Hukuku’nda belirlenmiş kurallara göre tarafların herhangi bir dava için avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Her türlü dava hukuki olarak avukatsız bir şekilde yürütülebilmektedir. Dolayısıyla boşanma davaları için taraflar avukat tutma zorunluluğu olmadan başvuru yapabilir ve yine avukatsız bir şekilde dava süreçlerini kendileri yürütebilir.

Avukatsız Boşanma Gerçekleşir mi?

Avukatsız boşanma olur mu; hukuken boşanma davaları için davacı veya davalının avukat tutmak için herhangi bir zorunluluğu bulunmuyor. Fakat bu davaların yürütülebilmesi için belirli konularda hukuku bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Boşanma konusu ile ilgili değişen mevzuatların ve hukuki gerekliliklerinin taraflar tarafından bilinmesi oldukça önemlidir.

Boşanma sözleşmesinin yazılmasından davanın sonuçlanmasına kadar geçen süre içerisinde tüm işlemler Aile Hukuku ve Hukuk Mahkemeleri Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden bu kanunların iyi bilinmesi ve tarafsız bir şekilde yorumlanması önem taşımaktadır.

Avukatsız Boşanma Davası Açılabilir mi?

Avukatsız boşanma olur mu; taraflar istedikleri takdirde boşanma davalarını avukat yardımı olmadan tek başlarına açabilmektedir. Bu durumda kişilerin boşanma sözleşmelerini ve boşanma protokollerini kendilerinin hazırlaması gerekecektir. Boşanma sebeplerine ilişkin ispatların toplanması, velayet ve nafaka gibi durumların belirlenmesi ve mahkemeye sunulması tarafların kendisine ait olacaktır. Davaya konu olan kişiler tüm bu hususları hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleştirdikleri takdirde tek başına boşanma davası açabilir.

En Sık Karşılaşılan Boşanma Nedenleri

Çiftlerin boşanma nedenleri bazen ufak tefek sebepler olurken bazen ciddi sorunlar olabilmektedir. Ufak tefek anlaşmazlıklarda avukatlar çiftlerin arasını düzeltmek için adımlar atabilir. Fakat bu hukuk sisteminde yer alan arabuluculuk sistemi ile ilgili bir durum değildir. Yaşanan ciddi sorunlar da ise boşanma işleminin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi oldukça önemlidir.

Özellik şiddet, haysiyetsiz yaşam sürme, aldatma gibi birçok konuda çiftlerin karşılıklı olarak birbirlerinin hayatından çıkarılması önemli bir noktadır. Böyle zorlu davalarda bir avukattan yardım almak istemek işlerin en hızlı ve güvenilir bir şekilde ilerlemesi için önemli bir adımdır. Boşanma davalarında avukat tutmak şart mı hayır değil. Fakat karşılaşılan bu boşanma nedenlerinin boşanma davası için hazırlanan dilekçe de net bir şekilde ifade edilmesi konusunda avukatların rolü oldukça yüksektir.

Boşanma Süreci

Çiftler boşanmalarını ifade eden dilekçeyi hazırladıktan sonra taleplerle ilgili olarak Dilekçenin de hazırlanması gerekmektedir. Evli çiftlerin birbirleri üzerinde bazı hakları bulunduğu için talep edebilecekleri ayrıntılar da olabilir. Bunların en başında çiftin bir çocuğu var ise bu çocuğun velayeti ile ilgili olarak da dava dosyasında yer alan belgelerin olması gerekmektedir. Ayrıca nafaka talebi, tazminat talebi gibi konularda muhakkak dava dosyasına İşlenmelidir.

Yeni Türk medeni kanununa göre evlilik sonrası edinilen mallar ile ilgili olarak da talep var ise bunların da dava dosyasında yer alması gerekmektedir. Hazırlanan bu dosya ile boşanma avukatları gereken yerlere harçları yatırarak davanın açılmasına sağlayabilirler. Bu dilekçe ve başvuru için boşanma davalarında avukat tutmak şart mı diye soracak olursanız aslında bu işlemleri Avukat olmadan da yapabilmeniz mümkün. Burada tercih size kalmıştır.

Boşanma Davasında Avukatın Rolü

Boşanma davasının her aşamasında avukatın farklı rolleri vardır. Boşanma davasında avukatın rolünü her aşamada farklı yönlerden incelemek mümkündür. Bunları kısaca alt başlıklar halinde inceleyecek olursak;

Boşanma Davasının Açılması ve Takibi

Müvekkil ilk olarak boşanma davasını takip edeceği avukatı seçtikten sonra avukatını vekil tayin etmek için noterden fotoğraflı özel vekaletname çıkarmasıyla avukatın görevi başlar. Boşanma davası sürecinde avukat müvekkilinin hukuki sorunlarını dinler ve dilekçesinde kullanmak üzerine notlar alır. Daha sonra müvekkilinin iddialarına dayanak olması amacıyla müvekkilinden davada kullanabileceği delilleri talep eder.

Müvekkilinin kendisine sunduğu delillerin hukuka uygun deliller olup olmadığını değerlendirir. Daha sonra hukuka uygun olan delilleri değerlendirmek üzere dosyaya ekler. Bu noktada unutulmamalıdır ki her delil hukuka uygun olmadığından mahkemeye sunulmamaktadır.

Boşanma davasında avukatın rolü çok önemlidir. Çünkü kişiler boşanma sebebinde haklı olsa dahi bazen mahkemeye hukuka uygun olmayan deliller sunarak davasını ispatlayamadığı takdirde haksız çıkabilmektedir.

Ancak boşanma davasını takip eden avukat, tecrübesi ile hangi delillerin hukuka uygun hangisinin hukuka uygun olmadığının tespitini yaptıktan sonra kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanarak boşanma davasını açar. Yahut davalı tarafsa cevap dilekçesini dosyaya sunar. Böylelikle boşanma davasına bakan avukat ilk aşama olan davanın açılmasını tamamlamış olur.

Boşanma davalarında avukat bundan sonrası için dosyayı düzenli şekilde takip eder. Dilekçeler aşamasını tamamlar. Kendisine yapılan tebligatları alarak cevap verir. İtiraz edilmesi gereken ara kararlara itiraz eder. Burada önemli olan bir husus davanın her celsesinin düzenli takip edilmesi gerektiğidir. Boşanma davası takip edilmediği zaman dava düşer. Bu sebeple duruşmalara katılmak zorunludur. Duruşmalara asil yerine avukat katıldığı takdirde zaten böyle bir sorun ile karşı karşıya kalınmayacaktır. Çünkü boşanma davasının takibini yapan avukat sizin yerinize dosyayı profesyonel bir şekilde takip edecektir.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?