İçeriğe geç

Mutlak Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

Mutlak boşanma sebepleri, uzlaşma imkânı olmaksızın evliliği sona erdirecek kadar ciddi kabul edilen boşanma sebepleridir. İşte arama sonuçlarından bazı mutlak boşanma sebepleri örnekleri:

 • Zina (zina)
 • Hayata kast (cinayete teşebbüs)
 • Pek kötü veya onur kırıcı davranışlar (acımasız veya küçük düşürücü davranış)
 • Terk (terk)
 • Anlaşmalı boşanma (karşılıklı anlaşmalı boşanma)
 • Eylemli ayrılık davası boşanma (en az üç yıllık ayrılık)

Boşanmanın kabulü için bu sebeplerin varlığının tek başına yeterli olduğunu ve bunların evliliğin temelini sarstığının ispatlanmasının gerekli olmadığını belirtmek önemlidir.

Boşanma Davasında Yargılama Usulü

Boşanma davaları, çekişmeli yargılama işleri kapsamında olduğu için yazılı yargılama usulü uygulanır
Boşanmada yargılama usulü, Türk Medeni Kanunu’nun 184. maddesinde düzenlenmiştir.
Boşanma davasında yargılama usulü şu aşamalardan oluşur:

 1. Davanın açılması: Boşanma davası başlatan taraf mahkemeye önerileri dava dilekçesinin davalı yaygın tebliği ile başlar
 2. Savunma dilekçesi: Davalı taraf, dava dilekçesinin kendisinden tebliğinden itibaren 14 gün içinde savunma dilekçesi sunar
 3. Ön inceleme duruşması: Tarafların iddia ve savunmalarının esas alındığı, delillerin tespit edildiği duruşmadır
 4. Tahkikat duruşmaları: Tarafların delillerini sunup tartıştığı, tanıkların din gördükleri duruşmalardır
 5. Sözlü yargılama: Tarafların son kullanmalarını söylerken, hakimin karar organı olarak önceden kullandıklarıa son kez söz hakkı duruşmasıdır
 6. Karar: Hakim, taraf iddia ve savunmalarını, delillerini ve hukuki durumunu değerlendirerek bulmaya çalışır.

Boşanma davalarında yargılama usulü Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na tabidir. Boşanma davasında, boşanma kararının verilmesine hakim, mali sonuçları ile velayet gibi sonuçlara ilişkin sonuçlar da karara bağlar

Boşanma ve Ayrılık Davalarında Yetkili Mahkeme

Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir
Bu davalar sırasında memur mahkemesi Aile Mahkemesi’dir, anayasamızda bulunan; 4721 sayılı medeni kanunun 167. Maddesi evli olan kişi “Boşanma veya anlaşmazlık davalarında yetkili mahkeme” olarak eşlerden kişi yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi olduğunu belirtiyor

Medeni Kanunda Boşanma Sebepleri

Boşaltma sebepleri, Türk Medeni Kanunu’nda altı madde içinde düzenlenmiştir. Bu sebepler etkileri:

 • Zina (TMK m.161)
 • Hayata kast, pek kötü veya onur grupları davranışsal (TMK m.162)
 • Küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (TMK m.163)
 • Terk (TMK m.164)
 • Akıl hastanesi (TMK m.165)
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (TMK m.166)

Boşanma davası açma hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık davası. Boşanma sebebi ispatlanmışsa, hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Boşanma sebeplerinin varlığını kanıtlayansa bile hakim, kenar ortak hayatı tekrar kurabileceklerine kanaat getirmiş ise boşanma yerine ayrılık kararı verebilir. Dava sadece ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez

Boşanma Davasının Reddinde Tekrar Dava Açılması

Boşanma davası reddedilirse yeni bir dava açılması mümkündür. Ancak uyulması gereken bazı kurallar vardır. İşte arama sonuçlarının önerdiği şey:

Boşanma davası reddedildikten sonra aynı kişi, ret kararının kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl süreyle aynı nedenlere dayanarak yeni bir boşanma davası açamaz.

Boşanma davasında kişi hakkından feragat ederse karşı tarafın onayı aranmaz.Özetle, bir boşanma davası reddedilirse, aynı kişi üç yıl boyunca aynı nedenlere dayanarak yeni bir dava açamaz. Ancak boşanma davası hakkından feragat etmeleri halinde karşı tarafın onayı olmadan yeni bir dava açabilirler.

Boşanma Davasında Ayrılık Kararı Verilmesi

Ayrılık kararı, boşanmanın hüküm ve sonuçlarını doğurmadan, eşlerin yeniden bir araya gelebilme ihtimali olması halinde eşlerin 1 ve 3 yıl arasında ayrı yaşamasına aile mahkemesi tarafından karar verme masrafı denir. Ayrılık davası, evliliklerinde sorun bulunan ancak evliliklerini boşanma ile sona erdirmek istemeyenlerin eşlerinin başvurdukları ve belirli süre ayrı yaşanması gereken bir davadır.

Ayrılık kararı için verilen sürenin sona ermesi, boşanmak isteyenler tarafın boşanmak istediği süre boyunca boşanma talepli dava açabilir. Boşanma veya ayrılık davanıza mahkemenin kararında ayrılık kararı kesin bir karar değildir. Bu kararın kesinleşmesi için ya mahkemede dava edilmemesi ya da askerde savaşa rağmen savaşın sonunda ayrılık kararının onanması gerekir

Makalemizi Oylar Mısınız? post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?