İçeriğe geç

Boşanan Kadın Dul Maaşı Alabilir Mi

Boşanma sonrası devletin kadınlara sağladığı mali destekler konusunda son dönemde oldukça sık sorular gelmektedir. Boşanmış kadınlara devletin hangi destekleri verdiği merak edilmektedir. Esasında bu konuyu boşanma davası açma düşüncesin de olan kadınlar da merak etmektedir. Zira boşanmaya bağlı mağduriyet yaşamak istemeyen kadınlar bu konudaki haklarını bilmek istemektedir.

Boşanmak evliliğin yasal olarak sona ermesidir. Boşanmaya bağlı olarak şartları varsa nafaka ve tazminat hakkı doğabilmektedir. Ancak boşanmış kadın tüm bunlara rağmen muhtaçlık durumu yaşayabilir. Bu durumlarda devlet desteği gündeme gelecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı özelikle son dönemde bu konulardaki yardımlarını, kadınlara verilen mali destekleri artırmaktadır.

Konunun detaylarına geçmeden önce belirtmek gerekir ki sosyal devlet olmanın bir sonucu olarak devletin mali desteklerinde esas kriter muhtaçlık durumudur. Yani mali olarak desteğe ihtiyacı olan tüm kadınlar, muhtaçlık durumunu kanıtlayabildikleri sürece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla mali destek alabilmektedir. Devletin mali desteğini almak için boşanmış olmak bir kriter değildir.

Boşanan, kocası vefat eden veya herhangi bir neden dolayı muhtaçlık durumu yaşayan kadınlarımız belediye yardımı alabilir, dul ve yetim maaşı bağlatabilir. Ayrıca bu durumda olan kadınlarımıza yardımda bulunan sivil toplum kuruluşlarına başvuru yapabilirler.

Ayrı Yaşama Hakkı

Eşler evli oldukları süre içerisinde kural olarak birlikte yaşamak zorundadırlar. Bunun için ortak konut belirler ve rızaya dayalı ayrı yaşamalar (iş gereği, çalışma koşulları gereği, tatil vs.) gibi hariç birlikte yaşamak ve evlilik birliğinin yükümlülüğünü birlikte üstlenmek durumdadırlar.

Eşlerden birisinin bu yükümlülüklerini yerine getirmemek adına müşterek haneden ayrılması ve yasada öngörülen süre (6 ay) ve usuli koşullarının (terk ihtarı) yerine gelmesi halinde, diğer eşin Terk Nedeniyle Boşanma Davası Açma hakkı vardır.

İşte boşanma davası açılması halinde eşlere tanınan en önemli haklardan bir tanesi “Ayrı Yaşama Hakkı”dır. Boşanma davasının açılması halinde kadın artık ayrı yaşama hakkına sahip olacaktır.

Ortak Konutun Özgülenmesini Talep Etme Hakkı

Ayrı yaşama hakkına sahip kadına bazen kin ve intikam duygularıyla bazen de boşanma sürecinde yıpratmak kastıyla ortak konutu terketmeye zorlayıcı eylemler olabilmektedir.

Örneğin iki çocuğuyla birlikte kadının evden çıkmasını, babaevine gönderme şeklinde bir çaba görülebilmektedir.

İşte konusunda uzman bir boşanma avukatı yardımıyla boşanma davası ile birlikte ortak konutun kadın ve çocuklara özgülenmesini talep etme imkanı bulunmaktadır.

Bu şekilde yaşanılan evde kadın ve çocuklar kalmaya devam edebilecek, erkek eş tarafından ortak konuttan uzaklaştırma önlenecektir.

Kadının Çocuğun Teslim Edilmesini Talep Etme Hakkı

Eşler boşanma sürecinde bazen akıl almaz işler yapabilmektedirler. Boşanma avukatı olarak bir çok olaya şahit olmuşuzdur.

Bazen çocuğun anne yanında kalması yaşamsal nitelikte bir zorunluluktur. örneğin henüz bir kaç aylık olan emzirme dönemindeki çocuklar gibi. İşte bu yaşamsal zorunluluğa rağmen müşterek çocuk baba tarafından alıkonulmakta ya da başka bir yere götürülmek suretiyle anne ile irtibatı kesilmektedir.

Keza yine henüz anne bakımına ve şefkatine muhtaç durumunda bulunan çocukların annelerinden alıkonulması halinde çocuklar için telafisi imkansız zararlar ortaya çıkabilmektedir.

İşte bu gibi durumlarda kadın açmış olduğu boşanma davasında “Çocuğun Kendisine Teslim Edilmesini” talep etme hakkına sahiptir.

Boşanma avukatınız olsun olmasın mutlaka böylesi bir durumda boşanma dilekçesinde bu husus vurgulanmalı ve her şeyden önce bu konuda bir karar verilmesi mahkemeden istenilmelidir.

BOŞANMA AŞAMASINDA TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ DİĞER TARAFA DUL MAAŞI BAĞLANIR MI?

Ölüm halinde Medeni Kanununa göre evlilik akdinin son bulup bulmadığına bakılır.Bunun nedeni medeni hukuk da evlilik ölümle sonuçlanması halinde miras haklarının paylaştırılması gündeme gelir.Resmi nikah boşanma ile sona ermesi için dava sürecinin sonunda hakim tarafından evliliğin bitirilmesi,boşanan taraflara tebliğ edilmesi ve nüfus kayıtlarına evlenmenin sonlandırılmasının işlenmesi gerekir.

Bu durumda okurumuzun evliliği dava aşamasında,boşanma ile sonlanmadığı için,kısaca dava günü alınmış fakat mahkemeye çıkmadan vefat olduğundan , henüz resmi nikah sonlanmamış bu durumda hak sahibi eşe dul aylığı bağlanacaktır.Dul eş mirası red etse bile emekli aylığı almasına engel değildir.

Ölen sigortalının;

Erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın dul kalan eşine maaş bağlanır.

Ölen eş ,eski eşinden bağlanan dul aylığının kesilmemesi adına dini nikah yada nikahsız birliktelik yaşasa da dul aylığı kesilmez.Yasal olsa bile ahlaki olmadığını, olayın kul hakkı ve devlet malı ile ilintili olduğunu belirtelim.

Ölen sigortalının dul eşinin sigortalı olarak çalışması ya da SGK’dan gelir veya aylık alması ölüm aylığı bağlanmasına engel değildir.

Sonuç:

Dava açtığı eşi vefat ettiği tarihte halen hukuki olarak eş sayıldığından boşanma davası açmış olsa dahi ölen eşinden dolayı dul maaşı alabileceği gibi, Medeni Kanunda belirtilen oranlarda ölenin mirasından da pay alacaktır.

Bu konu hakkında benze makaleler için tıklayın

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?