İçeriğe geç

Boşanma Avukatı Nasıl Olunur ?

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma avukatı, medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı vb. gibi davalara giren avukatlara halk arasında verilen isimdir. Boşanma avukatları için aile avukatı ifadesinin de kullanıldığı görülmektedir. İnternette “boşanma avukatı” adı altında açılan başlıklar gerçek dışıdır. Mevzuatta boşanma avukatı adında bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Boşanma davalarına giren avukatların kendini boşanma avukatı olarak tanıtması da yasal değildir. Ancak, halk arasında boşanma davalarına giren avukatlara kimi zaman boşanma avukatı denildiği görülmektedir. Biz de makalemizde daha anlaşılır olmak için boşanma avukatı kavramını kullanacağız.

Boşanma davası süreci, evli çiftler için zorlu ve yıpratıcı bir süreçtir. Boşanma sürecinde profesyonel hukuki yardım almak bu zorlu sürecin üstesinden gelmeyi kolaylaştırır. Esasen, Türkiye mevzuatında boşanma avukatı adı altında ayrı bir mesleki uzmanlık alanı mevcut değildir. Halk arasında, aile mahkemesinde görülen boşanma davalarını takip eden davacı veya davalı vekillerine boşanma avukatı denildiğinden biz de bu kavramı kullanmayı tercih edeceğiz.

Her davanın çok önemli bir hazırlık süreci vardır. Boşanacak kişilerin evlilik içinde yaşadığı olayların bir gözlemci gibi avukat tarafından dinlenmesi gerekir. Avukat, dinlediği olaylardan boşanmaya sebep teşkil edecek olguları seçerek dava hazırlığı yapar. Çünkü, hukuk sistemimize göre her boşanmanın mutlaka bir sebebi olmak zorundadır. Sebepsiz açılan her boşanma davası reddedilir.

Boşanma Avukatı Dava Hazırlığını Nasıl Yapar?

Boşanma avukatı, olguları değerlendirerek boşanma davası açmak için yeterli neden olup olmadığı, kendisine anlatılan olaylardan aşağıdaki boşanma sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır:

 • Aldatma (Medeni Kanun md.161),
 • Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast edip etmediği, kötü muamelede veya onur kırıcı davranışta bulunup bulunmadığı (M.K. md.162),
 • Eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işleyip işlemediği (M.K. md.163),
 • Eşlerden birinin haysiyetsiz hayat sürüp sürmediği (M.K. md.163),
 • Eşlerden birinin haksız bir şekilde ortak konutu terk edip etmediği (M.K. md.164),
 • Eşlerden birinin akıl hastası olup olmadığı (M.K. md.165),
 • Evlilik birliğinin taraflardan biri açısından çekilemez derecede temelinden sarsılıp sarsılmadığı (M.K. md.166)

Boşanma sebebinin doğru tespit edilmesi çok önemlidir. Çünkü, hakim davacının boşanma sebebine göre davayı inceleyecektir. Bu yüzden davanın hazırlık süreci mutlaka boşanma avukatı ile birlikte yürütülmelidir.

Aile Avukatı Nasıl Olunur?

İyi bir boşanma avukatı olmak için ilk etapta avukat olmak gerekir. Avukat olabilmek için ise Türkiye’de iseniz 4 yıllık liseden uygun bir puan ile mezun olduktan sonra ortalama 30-50 bin sıralama ile lisans eğitimi veren üniversitelerden birini tercih edebilirsiniz. 4 yıllık eğitimden sonra 1 yıllık staj sürecini de tamamlayarak avukatlık ruhsatı almaya hak kazanırsınız. Avukatlık ruhsatı aldıktan sonra artık aile hukuku ile ilgili davalara girebilir, müvekkillerinizi savunabilirsiniz.

Aile avukatı olmak için özellikle de özel hukuk ile alakalı derslerinize karşı ilginizin olması gerekir. Bunlardan ayrı olarak iyi bir aile avukatı olmak için ise mezun olduktan sonra aile hukuku ile ilişkili davalarda deneyim kazanmalısınız. Uzun ve keyifli bir avukatlık sürecinden sonra sizler de boşanma avukatı olmuş sayılırsınız. Ancak bunların halk arasındaki söylemlerden olduğunu unutmamalısınız, boşanma avukatı resmiyette hiçbir anlam ifade etmemektedir.

Türkiye’deki hukuk sistemi avukatlık kanununda herhangi bir branşlaşma öngörmemiştir. Bununla birlikte avukatlık mesleğinin nasıl icra edileceğinin çerçevesi çizilmiştir.

Boşanma Duruşmasında Avukatın Görevi Nedir?

Tüm delillerin hukuka uygun bir şekilde toplanıp dava dosyasının hazırlanmasında önemli bir işleve sahip olan boşanma avukatları, aynı zamanda aile hakimi önünde gerçekleştirilen boşanma davası duruşmasında da birtakım görevleri yerine getirmektedir. Özellikle boşanma davalarının ilk duruşması oldukça önemlidir. Hukuki olarak ön inceleme duruşması adı verilen bu süreçte, boşanma avukatının ilk duruşmada mutlaka yer alması ve savunma gerçekleştirmesi önem teşkil eden bir konudur.

Boşanma avukatlarının davanın duruşma sürecinde tanıklara doğrudan soru sorma hakları vardır. Boşanma davasını aydınlatmak, tanık beyanlarında varsa çelişkileri ortadan kaldırmak için taraf avukatları diledikleri kadar soru sorabilirler. Bu yüzden boşanmaya karar verecek aile hakimi önünde hakların ve menfaatlerin en iyi şekilde savunulması konusunda  boşanma avukatlarına önemli bir görev düşmektedir.

Boşanma avukatının takip etmesi gereken süreçler

İyi bir avukat boşanma davasında dilekçenin yazılmasından davanın sonuçlanmasına kadar tüm süreçleri takip eder ve davanın tarafında olduğu kişinin lehine sonuçlanması için elinden gelenin en iyisi neyse onu yapar. 

Boşanma davaları her an her şeyin olabileceği çetrefilli davalar olabilir ve davalarda psikolojik durumun yanı sıra işin hukuki boyutu da çok önemlidir ayrıca nitelikli bir avukat; davada yanında olduğu müvekkilinin maddi ve manevi en iyi kazançlara sahip olmasını sağlar.

Boşanma Avukatının Sahip Olması Gereken Özelikler

En İyi Boşanma Avukatı olması gereken başlıca özelikler şunlardır;

Peki, iyi bir boşanma avukatının sahip olması gereken özellikler nasıl olmalıdır? Bu sorunun cevaplarını aşağıda maddeler halinde yazalım…

 • Sürekli güncellenen medeni kanunu ve kanun hakkındaki ayrıntıları, bilgileri bilmelidir.
 • Boşanma prosedürlerini iyi bilir.
 • Her zaman tarafsız olur.
 • İnsan psikolojisinden hukuktan anladığı kadar anlamalıdır.
 • İkna kabiliyeti yüksek olmalı, gerektiğinde tarafları olması gereken konularda ikna edebilmelidir.
 • Birçok tarafın boşanma nedenleri ve durumları farklı olabilir. Bu konularda mutlaka deneyimli olmalıdır.
 • Savunduğu davalının ne istediğine vakıftır, onu anladığını her zaman hissettirmeli ve göstermelidir.
 • Davayla ilgili süreçleri, gelişmeleri müvekkiliyle paylaşır.
 • Disiplinli, adil ve yeri geldiğinde hızlı olmalıdır. Davayla ilgili bilgileri olabildiğince hızlı toplar ve dosyalar. Hâkime bocalamadan konuyu olabildiğince akıcı ve seri şekilde aktarır.
 • Hâkimin kendisine karşı takdiri onun için çok da önemli olmamalıdır.
 • Davada, yanında bulunduğu davalının haklarını korur, kişinin beklentilerini olabilecek en iyi şekilde alabilmesi için elinden gelen her şeyi yapar.
 • Dava boyunca müvekkili ile iletişimi koparmaz,davalının her durumda ve zamanda ona ulaşabilmesini sağlar.
 • Boşanma süresince tüm prosedürleri yerine getirir ve davanın olabilecek en hızlı şekilde müvekkili tarafından olumlu sona ermesini sağlar.
 • Davalının sorularına net ve gerçek cevaplar verir, kaçak cevaplardan ve karmaşalardan kaçınır.
 • Müvekkilinin hassas olduğu konularda, onu rencide etmemeye özen gösterir.
 • Yanında bulunduğu tarafın beklentilerinin hukuk düzeyinde ne kadar gerçekleşeceğini az çok kestirebileceğinden davalıyla paylaşır.
 • Her zaman dürüsttür ve davalıyla dürüst şekilde fikirlerini paylaşır, dürüst şekilde de davalının olayları anlatmasını ister.
 • İnsana değer verir, davaya davalı kadar hassas yaklaşır.
 • Hukuk ve adalet için mesleğini hayata geçirir. 

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız? post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?