İçeriğe geç

Boşanma Davasında Kadının Hakları

Boşanma davası eşler arasında anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere 2 şekilde karşımıza çıkmaktadır. Eğer tarafların ayrılmaya yönelik ortak bir iradesi söz konusuysa ve evli kaldıkları süre 1 yılı geçtiyse anlaşmalı olarak boşanabilirler. Eşlerin ortak iradelerini içeren bir protokol imzalanır ve hızlı bir şekilde boşanma gerçekleşir. Eşler boşanma ve sonuçları konusunda anlaşamadıkları takdirde çekişmeli boşanma davası açılacaktır. Boşanma davasının konusu ve tarafların ileriye sürdükleri deliller çerçevesinde 6 ay ile 3 yıl arasında sürebilmektedir.

Boşanma davasında genel anlamda kadının haklarını sayacak olursak:

 1. Ayrı Yaşama Hakkı
 2. Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı
 3. Kadın İçin Tedbir Nafakası Hakkı
 4. Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı
 5. Kadın Eşin Manevi Tazminat Hakkı
 6. Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı
 7. Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak ve Haklar
 8. Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı
 9. 6284 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı
 10. İştirak Nafakası Hakkı
 11. Yoksulluk Nafakası Hakkı
 12. Kadının Velayet Hakkı
 13. Kadının Maddi Tazminat Hakkı
 14. Ücretsiz Avukat Talep Edebilme Hakkı
 15. Ortak Konutun Özgülenmesini Talep Etme Hakkı
 16. Çocuğun Teslim Edilmesini Talep Etme Hakkı
 17. Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı
 18. Kadının Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı,

şeklinde birçok hak talep etme hakkı mevcuttur.  Bu haklardan uygulamada öne çıkan bir iki tanesini kısaca açıklayacak olursak;

Kadının Nafaka Hakkı

Boşanma davası denildiği zaman aklımıza gelen ilk husus nafaka mevzuudur. Kadının nafaka hakkı denildiğinde yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası aklımıza gelmektedir.

Yoksulluk Nafakasında Kadının Hakkı; Eğer kadın boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek ise yoksulluk nafakasına hak kazanır. Ancak boşanma davasında kadın erkekten daha ağır kusurluysa yoksulluk nafakası talebi reddedilir. Daha az veya eşit kusurlu olması gerekmektedir. Yoksulluk nafakası diğer nafaka türlerine nazaran kadın için daha önemli bir nafaka türüdür.

İştirak Nafakasında Kadının Hakkı; Boşanma davasının sonucunda eşler arasında var olan müşterek çocuğun velayeti kadına verilmiş ise erkek, müşterek çocuğun reşit olana kadar ki tüm masraflarına katılmak zorundadır. Müşterek çocuğun velayeti kadına verildiği takdirde kadına çocuk için harcaması adına verilecek nafaka türüdür.

Tedbir Nafakasında Kadının Hakkı; bu nafaka boşanma davasının sonucunda değil boşanma davası ilk açıldığında hâkim tarafından hükmedilebilecek bir nafaka türüdür. Bu nafaka türü de iki şekilde karşımıza çıkar. Kadına yönelik tedbir nafakası ile çocuğa yönelik tedbir nafakası şeklindedir.

Kadına yönelik tedbir nafakası, kadının boşanma davası süresince geçimini sağlaması için verilir. Çocuğa yönelik tedbir nafakası ise boşanma davası sırasında çocuğa bakan kişinin diğer eşten çocuğun geçimine katkı sağlaması için verilen nafaka türüdür.

Boşanma Davasını Açan Kadın Tazminat ve Nafaka Alabilir mi?

Kişilerde, boşanma davasını açan eşin kusurlu kabul edileceği gibi bir kanı olabilmektedir. Oysaki, boşanma davasını açma hakkı, asıl olarak boşanmada kusuru bulunmayan veya daha az kusuru bulunan eşe tanınmıştır. Dolayısıyla boşanma davasını açan kadın veya erkeğin bir hak kaybına uğraması söz konusu olmaz. Boşanma davasını açan kadın şartları varsa tazminat ve nafaka alabilir.

Kaldı ki kendisine karşı boşanma davası açılan kadının, kendisi de boşanmak istiyorsa karşı boşanma davası açması gerekecek, yine kendi davasında davacı pozisyonunda olacaktır.

Davalı Kadın Boşanma Davasında Tazminat ve Nafaka İsteyebilir Mi?

Boşanma davasında davalı olan eş de tazminat ve nafaka talep edebilir. Şöyle ki, eğer davalı olan eş de boşanmak istiyor ancak kusurun kendisinde değil, karşı tarafta olduğunu iddia ediyorsa karşı boşanma davası açmalıdır. Boşanmada kusur, boşanmanın mali sonuçları, yani tazminat ve nafaka bakımından önemlidir. Karşı boşanma davasında davacı eş kendi iddialarını ve maddi taleplerini ileri sürebilir.

Eğer ki davalı eş boşanmak istemiyorsa, doğal olarak karşı boşanma davası açılmayacaktır. Bu durumda davalı kadın, boşanma talebinin reddi ile birlikte, boşanma davasının kabul edilmesi halinde kendisine tazminat ve nafaka ödenmesi talebinde bulunabilir.

Örneğin fiili ayrılık nedeniyle ikinci kez boşanma davası açılması halinde davalı kadın, ayrılığa davacının sebebiyet verdiği iddiası ile böyle bir talepte bulunabilir. Ya da daha ağır kusur davacı eşte iken evlilik birliğinin sürdürülmesinde fayda görülmemesi nedeniyle boşanmaya karar verilmesi halinde de davalı lehine tazminat ve nafakaya hükmedilebilir.

Çekişmeli boşanma davasında kadınların mağdur edilmemesi için belli başlı haklar belirlenir. Aldatma, şiddet, maddi geçimsizlik, evliliğin olağan akışına aykırı pek çok etik olmayan davranışın ardından kadınlar için yasalarımızda hakların korunması ile alakalı pek çok madde bulunmaktadır.

Öncelikle dava sürecinde kadınlar için koruma nafakası ödenmektedir. Mahkemeden bu nafaka talep edilebilir. Mahkemenin kadınlara sağladığı düzenli ödenen ve boşanmadan sonra hem kadın için hem de varsa çocuklar için karşı taraftan nafaka alınır. Aynı zamanda evlilik içerisinde yapılmış mallar yarı yarıya paylaştırılmaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında aynı zamanda tazminat ta talep edilebilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında kadınlar haklarını avukatlardan mutlaka detaylı bir biçimde öğrenmeli ve haklarını eksiksiz bir biçimde almalıdır. Bunun içinde en doğru yol işinde uzman, profesyonel bir boşanma avukatı ile çalışmaktan geçmektedir.

Kadının Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı:

Tarafların evlenirken konuta getirdiği çeyiz eşyalarını aynen iadesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Yine kadının kendisine ait, yani maliki olduğu eşyaları da isteme hakkı bulunmaktadır.

Uygulamada Eşya Alacağı davası şeklinde görülen bu dava ile kadının eşyalarına kavuşması mümkün olabilecektir.

Kadınlar Haklarını Nasıl Koruyabilir?

Haklarınızı koruyabilmek ve kullanabilmenin ilk koşulu, haklarınızın neler olduğunu bilmektir. Bu yazımızda bir nebze yardımcı olmaya çalıştık. Ancak şunu da vurgulamak gerekir ki, haklarınız sadece bu sayılanlar ile de sınırlı değildir.

Boşanma sürecinde kadının haklarını kullanabilmesi ve koruyabilmesi için mutlaka konusunda uzman bir boşanma avukatından hukuki yardım alması gerekmektedir.

Bunu ısrarla ve altını çizerek yinelemekte fayda görüyoruz “Sağlıklı bir yargılama, Avukatsız olamaz!”

Eğer ekonomik gücünüz yok ise Barodan ücretsiz avukat görevlendirilmesini isteyiniz, maddi olanaklarınız mevcut ise iyi bir boşanma avukatının hukuki yardımından yararlanın. Aksi takdirde hayatınız boyunca peşinizi bırakmayacak mağduriyetlere maruz kalabilirsiniz.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?