İçeriğe geç

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi örneği, çekişmeli boşanma davası açmak için eşlerden birinin Nöbetçi Aile Mahkemesine vereceği dilekçedir. Bu dilekçe çekişmeli boşanma davası açmak için gerekli olup, dilekçenin yazılmasıdan sonra mahkeme ön bürosuna vererek ve gerekli harç ve gider avanslarını vezneye ödeyerek dava açılabilecektir.

Boşanma dilekçesi yetkili nöbetçi mahkeme ön bürosuna verildikten sonra, tevzi edilerek rastgele bir aile mahkemesinde dava açılmış olacaktır. Dosyaya esas verildikten sonra ilgili mahkeme tensip zaptı hazırlayarak yazılı yargılama usulünü baz alarak gerekli usuli işlemlere başlayacaktır. Bu gelişmeleri e-devlet vatandaş portal üzerinden takip edilebileceği unutulmamalıdır.

Son olarak tarafların haklarını ve menfaatlerini korumak açısından boşanma davası açmak için boşanma avukatından hukuki destek alınmasını tavsiye ediyoruz.

Boşanma Dilekçesi Örneğine Yazılacak Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma dilekçesi örneği doldurulurken ihtiyaç duyulan birtakım konular bulunmaktadır. Bunların en başında olan evliliğin neden bitirilmesi gerektiğine dair net bilgilerin, boşanma davası dilekçe örneğine yazılması gerekmektedir. Dilekçeye konu olacak boşanma sebepleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar, Genel boşanma sebepleri ve Özel boşanma sebepleridir.

Boşanmanın Genel Sebebi

Boşanma dilekçesi örneğine ekleyebileceğiniz genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılma nedenidir. Evliliğin temelden sarsılması ile anlatılmak istenen ise halk dilinde şiddetli geçimsizliktir. Bunlar; kavga ve devamlı olarak şiddet gibi gözle görülür hususlardır. Bu sebeplerin birisinin meydana gelmesi ile eş, boşanma davası dilekçesi örneğini kendisi doldurarak ya da uzman bir boşanma avukatından destek alarak, boşanma davası açabilecektir. Açılan dava neticesinde mahkeme, yaptığı inceleme neticesinde nihai bir karara hükmedecektir.

Eğer ki sebepler yeterli görülürse boşanmaya karar verilecektir. Ancak mahkeme, açılan boşanma davasında ayrılık kararına da hükmedebilecektir. Bu kast edilen ayrılık süresi ise 1yıl ila 3 yıl arasında değişkenlik gösterebilir. Bu saydığımız hususlar doğrultusunda boşanma dilekçesi örneğinden yardım alınarak dava açılabilecektir.

Boşanma sonrasında ya da boşanma davası sırasında ise; boşanmada mal paylaşımı, çocuğun velayeti ve tazminat konusunda talepleri ileri sürmek mümkündür.

Boşanmanın Özel Sebepleri

Boşanma dilekçesi örneği doldurulmak sureti ile özel boşanma sebeplerine dayanarakta boşama davası açılması mümkündür. Boşanma davası açılması bakımından belirtilen özel sebepler ise şu şekildedir;

  • Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
  • Zina
  • Terk
  • Akıl Hastalığı
  • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçe Örneği

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

…….

DAVACI :…….

VEKİLİ :…….

DAVALI :…….

KONU : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilem ile davalı evli olup evlilik kayıtları ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi/Köyü, ……. Cilt, ……. Sayfa, ……. Kütük Sıra Nodadır. Tarafların bu evliliklerinden ……. Doğumlu …….,çocuğu mevcuttur.

2-Tarafların fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında geçimsizlik baş göstermiştir.

3-Taraflar iyi niyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışlarsa da bunda başarılı olamamışlar ve her geçen gün bir birlerinden daha da uzaklaşmışlardır.

4-Taraflar arasında baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir. Tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir. Davalı eşte aynı düşüncededir.

YASAL NEDENLER : MK., HUMK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR : Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri Diğer Deliller

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından boşanmalarına, reşit olmayan müşterek çocukları ……. ‘un velayetlerinin davacı anneye verilmesine karar verilmesini talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

…….

Makalemizi Oylar Mısınız? post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?