İçeriğe geç

Nafaka Ödenmezse Ne Olur ?

İcra iflas kanunumuzda nafaka alacakları bütün alacaklara göre öncelikli alacaklar sınıfında sayılmışlardır ve Nafaka Borcu Ödenmezse Ne Olur sorusu çokça sorulan bir sorudur.

Bu alacaklar hayatın idamesi için zaruri olduğundan kanunlarımıza bu hak ilk başta sayılmıştır.

Bu alacaklara karşı herhangi bir gelir vergisi damga vergisi gibi kesinti yapılmamaktadır ve icra aşamasında alacaktan tahsil edilen tahsilatlardan hiçbir kesinti nafaka alacaklarına uygulanmamaktadır.

Nafaka alacaklısı her şekilde takdir edilen alacağı her şartta kesintisiz yani net olarak almaktadır.

Bu alacak öyle bir nitelik taşımaktadır ki başkası tarafından alacaklınıza haciz konulsa bile nafaka alacağınız kişinin alacağından öncelikli olarak onun sırasına geçebilmekte e onu bir alt basamağa indirgemektedir.

Bu sadece normal nafaka aylıklarını kapsamakta olup birikenleri için bu kural geçerli değildir.

İlamlı takip başlatıldıktan ve gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra, borçlu nafaka alacağını ödemek zorundadır.

Durumsal olarak ele aldığımızda; borçlu borcunu ödemediği durumlarda alacaklının şikayeti üzerine İcra ceza Mahkemesinde dava açılmaktadır ve bu durumda borçluya üç aya kadar hapis cezası verilebilecektir.

Hapis cezası uygulandıktan sonra borçlu borcunu ödediği durumlarda ise infaz durdurulmakta ve tahliye işlemi gerçekleştirilmektedir.

Hapis cezası ile ilgili olarak icra İflas Kanunun 344. Maddesini baz aldığımızda borcunu ödemeyene nafaka alacaklısının şikayetine binaen üç aya kadar tazyik hapsi uygulanacağı belirtilmiştir.

Hapis cezası uygulandığı esnada borç ödenmesi durumunda edimin ifası kuralı gereğince tahliye edilir.

Borçluyu koruyucu madde olarak ele alabileceğimiz borçlu nafakayı ödemekte sıkıntı çektiğini beyan eder, bunu dava yolu ile de belirtirse o zaman infaz, dava sonuçlanıncaya kadar ertelenebilir.

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Davası (Şikayeti) Nedir?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Tedbir nafakası, Yardım Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası olmak üzere dört çeşit nafaka türü bulunmaktadır.

Mahkemece verilen nafaka kararlarında bir yanda nafaka yükümlüsü bir yanda da nafaka alacaklısı bulunmaktadır.

İşte nafaka yükümlüsünün, icraya konu edilmiş bulunan bir nafaka kararına dayalı nafakayı ödememesi halinde nafaka yükümlülüğünün ihlali (Nafakaya İlişkin Kararlara Uymamak) söz konusu olur.

Örneğin mahkemece verilen bir nafaka kararını, nafaka alacaklısı kişi tarafından icra takibine konu edildiğinde, icraya konulan bu nafakayı ödemeyen borçlu (nafaka yükümlüsü) nafaka yükümlülüğünü ihlal etmiş olur.

İşte nafaka yükümlüsünün, nafakayı ödeyinceye kadar 3 ay hapis yaptırımı ile zorlanması için açılan davaya nafaka yükümlülüğünün ihlali davası (şikayeti) denilir.

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Yasal Mevzuat:

Nafaka yükümlülüğü her ne kadar Aile Hukukuna ilişkin bir husus ise de; bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde yaptırımı İcra ve İflas Kanunu‘nda düzenlenmiştir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’n 344. maddesinde:

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası
Madde 344 –
Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.
Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.

şeklinde düzenlenmiştir.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur ?

Tedbir nafakası boşanma davası sürerken hâkimin takdir yetkisinde olan ve boşanma sonuçlanana kadar eş ve çocukların mağduriyetini önlemeyi amaç edinen bir nafaka türüdür. Tedbir nafakası ödenmediğinde icra takibi başlatılabilmektedir. Tedbir nafakasında eşlerin kusur oranlarına bakılmadan karar verilir. Nafaka Ödenmezse Ne Olur ? Konusu boşanma davasını ilgilendiren ayrıntılardan biridir. İştirak nafakası boşanma gerçekleştikten sonra bağlanan bir nafaka türüdür.

Nafaka davası, boşanma davası sürerken açılabileceği gibi dava sonuçlandıktan sonra da açılabilir. Mahkemenin kararına bağlı olarak nafaka toptan ödenebileceği gibi duruma göre irat şeklinde de ödenebilir.

Tarafların maddi durumlarında değişiklik olduğu takdirde ya da hakkaniyetin uygulanması gerekli olduğunda nafaka miktarı azalıp artırılabilir. Yoksulluk nafakası da boşanma davalarının sonuçlarından biridir fakat koşulların sağlanması gerekir. Bu nafakanın alınabilme koşulları şunlardır:

  1. Boşanmanın gerçekleşmiş olması,
  2. Nafaka alacaklısının yoksulluğa düşmesi,
  3. Boşanmada kusur oranının diğer tarafa göre az olması gerekir.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur ?

Merak edilen sorulardan biridir. Nafakanın ödenmemesi durumunda yasal sürecin takip edilmesi gerekir. Bunun gerçekleşebilmesi içinse hukuksal açıdan yapılması gerekenler olur. Öncelikle nafaka borçlusuna yapılması gereken tebligat bizzat kendisine teslim edilmelidir. Birikmiş nafaka alacağı söz konusu ise bu durumda da geçmişe yönelik nafaka alacağına ilişkin icra takibi başlatılabilir. Geçmişe dönük iştirak nafakası talep edilecekse bu durumda çocuğun 18 yaşını tamamlamış olması şartı aranır. Yoksulluk nafakası geriye dönük olarak istenecekse eski eş tarafından hukuki sürecin başlatılması gerekir.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?