İçeriğe geç

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR?

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR?

Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Hakim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler.

Hakim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. 

Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

ÖLÜM HALİNDE UĞRANILAN ZARARLAR ÖZELLİKLE ŞUNLARDIR:

1. Cenaze giderleri.

2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.

3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.

BEDENSEL ZARARLAR ÖZELLİKLE ŞUNLARDIR:

1. Tedavi giderleri.

2. Kazanç kaybı.

3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.

4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

Meydana gelen trafik kazasında kişinin kendi trafik sigortası, Kasko Sigortası ve ayrıca kazaya karışan diğer araçların sigorta ve kasko poliçeleri önem arz etmektedir.

Genellikle Kasko Sigorta poliçelerinde manevi tazminat klozu varsa manevi tazminat için Kasko Poliçesini yapan şirkete karşı da dava açılabilmektedir.

Yine Zorunlu Mali Mesuliyet sigortası kapsamında hem kazaya karışan araca hem kazaya karışan kişiye aynı anda dava açmak tazminatın tahsil imkanını kolaylaştırmaktadır. Zira ölümlü kazalarda genelde hatalı araç sürücüsü tutuklandığı için çoğu zaman tazminatın bu kişiden tahsili güç olsa da Sigorta Poliçesi limiti dahilinde Sigorta şirketlerinden tazminatı tahsil etmek daha kolay olmaktadır.

Bu kapsamda aşağıda verilen bir örnekle dava açmak mümkündür. Ancak davanın kime karşı açılacağı, ne kadar tazminat isteneceği gibi hususlar; davanın hangi mahkemede açılacağı ve dava öncesi Zorunlu olarak Arabuluculuk başvurusu yapılıp yapılmaması noktasında önem arz etmektedir.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : 

TC NUMARASI         : 

ADRES : 

DAVALI : 

ADRES : 

KONU : Trafik Kazası Nedeni İle ….. TL. Maddi ve …. TL. Manevi  Tazminat İstemimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ : 

AÇIKLAMALAR : 

1-) …/ …/ … tarihinde, meydana gelen yaralamalı ve ölümlü trafik kazasında, davalı … …, sevk ve idaresinde bulunan ve maliki olduğunu sonradan öğrendiğimiz … plakalı aracı ile maliki olduğum ve olay günü sevk ve idaremde bulunan … plakalı araca arkadan çarpmıştır. Meydana gelen trafik kazasında eşim yaralanmış, ve çocuklarım….… ve… olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

2-) Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nda, kazanın, aşırı hız nedeni ile kontrolünü kaybeden davalının sevk ve idaresindeki otomobilin, aracıma çarpması sonucu meydana geldiği tespit edilmiş, davalının kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

3-) Eşim, meydana gelen trafik kazası neticesinde, … gün hastanede yatmak zorunda kalmış, hastanede yattığı dönem için … TL tedavi masrafı ödemiş ve kaza gününden beri düzenli olarak ilaç kullanmaya başlamıştır.Ayrıca çocuklarımı kaybetmiş bulunmaktayım. 

4-) Uğradığım maddi ve manevi zararın karşılanabilmesi için dava açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6098 S. K. 

HUKUKİ DELİLLER : …/ …/ … tarih ve … sayılı Kaza Tespit Tutanağı, hastane kayıtları, reçeteler, psikolog raporu, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, … TL maddi, … TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

Konuya İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Maddi ve manevi tazminat istemleri dışında yaralanan kişi TBK madde 54 uyarınca; her türlü tedavi giderini, kazanç kaybını, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplarını ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplarını talep edebilir.

Ölümlü veya yaralamalı trafik kazaları nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında görevli mahkeme kural olarak Asliye Hukuk Mahkemesi’dir (HMK md.2/1).

Yaralanmalı ya da ölümlü trafik kazalarında birden çok yetkili mahkeme vardır. Bunlardan ilki davalının veya davacının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemelerde, ikincisi kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde, üçüncü ise sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ali Tümbaş

Fatih, Fevzi Çakmak Blv. No:139, 27080 Şehitkamil/Gaziantep

Call Now

WharsApp
Avukat Ali Tümbaş
Merhaba ben Avukat Ali Tümbaş, Size nasıl yardımcı olabilirim?